Takaisin opintoihin -hanke (2019-2021)


Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia.

MENTORITOIMINTA

Hankkeessa pilotoidaan mentoritoimintaa hankkeen pilottikorkeakouluissa. Mentoritoiminnassa koulutetaan opiskelijoita toimimaan opintoihin palaavien opiskelijoiden mentoreina. Mentoroinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijaa opintoihin paluuvaiheessa sekä käytännön asioissa että paluussa opiskeluyhteisöön.

TAKAISIN OPINTOIHIN -KOULUTUKSET

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen henkilökunnalle koulutuskokonaisuus, joka antaa keinoja opintoihin palaavan opiskelijan tukemiseen sekä tietoa mielenterveyden ongelmista ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Koulutuksia pilotoidaan hankkeen pilottikorkeakouluissa.

TIETOA OPINTOIHIN PALUUSTA

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia opintojen paluun tueksi sekä opiskelijoille että korkeakouluille. Opiskelijoille kohdennetaan tietopaketti opintoihin paluusta, mielenterveydestä ja opiskelukyvystä. Korkeakouluyhteisöille tuotetaan materiaalia, joka antaa suosituksia, millaisia asioita tulisi huomioida, jotta paluu opintoihin olisi mahdollisimman sujuvaa.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä tapahtumien ja kampanjoiden myötä opintoihin paluun edistämiseksi.

Hanke on  Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteishanke.

Yhteystiedot

Marjo Siltanen
hankepäällikkö
marjo.siltanen@nyyti.fi
p. 050 449 9360

Atte Rimppi
hankekoordinaattori, hankkeen koulutustoiminta
atte.rimppi@nyyti.fi
p. 050 476 0267

Virpi Palviainen
hankekoordinaattori, hankkeen mentoritoiminta
virpi.palviainen@eskot.org
p. 040 7709 292

 

Kuvassa on ESKOT ry:n logo.

 

Kuvassa Tuettu Veikkauksen tuotoilla