Hyppää sisältöön

Pidä yhteyttä

Ylläpidä ihmissuhteita, puhu ja kuuntele, ole mukana, luo yhteyksiä ja ylläpidä suhteita

Yhteenkuuluvuus, läheisyys muihin ihmisiin ja hyväksytyksi tulemisen tunne ovat ihmisen perustarpeita. Kaiken ikäisillä sosiaaliset suhteet ja osallisuuden kokemus ovat ensiarvoisen merkityksellisiä hyvän mielenterveyden ylläpitämisessä ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisemisessä.

Läheiset ihmissuhteet ja vahvat sosiaaliset siteet antavat tukea, rohkaisevat ja tuovat merkitystä elämään. Sosiaalinen verkosto myös edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja itsearvostusta. ”Liity muihin” ydinviestinä on, että mielen hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää antaa aikaa ja tilaa sosiaalisten suhteiden ja verkostojen vahvistamiselle ja laajentamiselle.

Läheiset ihmissuhteet ja vahvat sosiaaliset siteet antavat tukea, rohkaisevat ja tuovat merkitystä elämään.

Yksilöiden hyvinvointi on sidoksissa yhteisöjen hyvinvointiin. Niinpä pelkästään yksilöiden mielen hyvinvointia edistävät toimet eivät yksinään ole riittäviä ja tehokkaita vaan huomiota tulisi kiinnittää myös yhteisöllisyyden ja sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen.

Keltareunainen valkoinen neliö, jossa tekstit: Vastaa kyselyyn Nyyti ry:n viestinnästä ja vaikuta! TÄSTÄ KYSELYYN. Svara på enkäten om Nyyti rys kommunikation och påverka! KLICKA HÄR FÖR ATT SVARA. Answer the survey about Nyyti ry's communication and make an impact! CLICK HERE TO RESPOND. Valkoisen alueen vasemmassa yläkulmassa on piirretty megafoni ja oikeassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus.