Nyytin Yhdessä yhteisöksi -hankkeessa keväällä 2019 korkeakouluharjoittelijana toimineen Aino Harjulan (HUMAK) opinnäytetyö on valmistunut.

Opinnäytetyö “Yhteisöllisyys korkeakoulun käytävillä : Yhteisöllisyys Yhdessä yhteisöksi -hankkeen pilottioppilaitoksissa” tarkastelee miten yhteisöllisyys ilmenee Jyväskylän yliopistossa ja Laurea-ammattikorkeakoulussa, mitkä ovat suurimmat haasteet yhteisöllisyyden toteutumisessa, minkä tahon vastuulla yhteisöllisyyden edistäminen on ja millaisia toimia yhteisöllisyyden edistämiseksi tarvittaisiin.

Opinnäytetyön aineistoa varten tehty kyselytutkimus koski pilottikorkeakoulujen opiskelijoita ja henkilöstöä. Harjulan mukaan kyselyn  avoimet vastaukset olivat havahduttavia.

“Yksinäisyyden kokemus sekä hankaluus liittyä mukaan porukoihin on mielestäni merkittävää tuoda esiin sellaisten henkilöiden kautta, jotka sitä oikeasti kokevat”, Harjula kertoo.

Myös asenneilmapiirin muuttamisen merkitys nousi esiin. “Niin sanottua klikkiytymiskulttuuria olisi vähennettävä niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa”, Harjula summaa.

Lähiopetuksen puute korostaa yhteisöllisyyden puutetta

Harjulan mukaan esimerkiksi ammattikorkeakouluissa lähiopetuksen puute korostaa yksinäisyyttä ja yhteisöllisyyden puutetta.

“Jos ketään ei näe kampuksella tai opiskelija tekee paljon verkko-opintoja, yksinäisyys ja yksinäisyyden kokemus korostuvat väistämättä”, Harjula kertoo.

Vaikka aineisto on kerätty vain kahdesta korkeakoulusta Harjula toteaa tilanteen olevan luultavasti samankaltainen valtakunnallisesti. “Totesimme yhdessä opinnäytetyöseminaarissa että kyselyn tulokset heijastelevat paljolti myös oman korkeakouluni tilannetta.”

Panostuksia ryhmäyttämiseen ja henkilöstön resursseihin

Opinnäytetyössään Harjula antaa myös kehittämisehdotuksia yhteisöllisyyden lisäämiseksi pilottioppilaitoksissa. Tulosten valossa ryhmäyttämiseen on panostettava korkeakouluissa läpi opintojen. Opintojen alkuvaiheen jälkeen ryhmäyttämistä on kehitettävä ja monipuolistettava opintojen eri vaiheille sopivaksi.

Henkilökunnan vastauksissa nousi erityisesti esiin se, että henkilökunnan hyvinvointi on avainasasemassa yhteisöllisyyttä kehitettäessä. Jos henkilökunta voi hyvin omassa yhteisössään, on helpompi tehdä työtä yhteisöllisyyden edistämiseksi myös opiskelijoiden kanssa. Työnantajalta toivotaankin enemmän resursseja tällaiseen työhön.

“Lisäksi korkeakouluissa pitäisi saada löydettyä yksinäiset ja yhteisön ulkopuolelle jäävät. Yhteistyö korkeakoulun terveydenhuollon tai YTHS:n kanssa voisi olla hedelmällistä, mikäli jo varhaisessa vaiheessa saataisiin kartoitettua, löytävätkö esimerkiksi uudet opiskelijat itselleen tärkeitä vertaisryhmiä ja sosiaalisia suhteita”, Harjula pohtii.

Yhteisöllisyyden lisäämiseksi on Harjulan mukaan myös yksinkertaisia ja helppoja keinoja. “Pienissä arjen teoissa on yllättävä voima: hymyt, tervehtiminen, istuminen ruokalassa vieraan henkilön viereen. Tällaisilla teoilla on huima vaikutus siihen, millaiseksi korkeakouluyhteisö koetaan – ja kaikki voivat vaikuttaa siihen.“

Aino Harjulan opinnäytetyön pääsee lukemaan Theseuksen kautta.
Linkki työhön löytyy myös Nyytin verkkosivuilta, josta löytyy muita yhteistyössä Nyytin kanssa tehtyjä opinnäytetöitä.