Volontäruppdrag: chattmoderator

Studerande rapporterar mycket psykiska symptom och upplevelser av ensamhet. Mentalvårdstjänster behövs, men de kan inte ersätta medmänsklighet och sociala kontakter. Tycker du om att diskutera också svåra ämnen? Siktar du på ett jobb där du kan hjälpa människor? Eller söker du helt enkelt något meningsfullt att göra som motvikt till ensamt slitande med studier och jobb?

Nyyti ry söker som bäst svenskspråkiga studerande att fungera som volontärmoderatorer i gruppchattar kring olika teman som har med psykiskt välmående att göra. Genom att moderera gruppchattar är du med om att stärka medstuderandes psykiska välmående, tilltro till sig själva och andra samt delaktighet. På köpet får du antagligen en känsla av att ha gjort något betydelsefullt. Dessutom är det enkelt; du kan moderera en chatt fast hemifrån soffan!

Vad gör en chattmoderator?

Som volontär modererar du Nyytis gruppchatt tillsammans med en annan volontär. Uppgiften innebär att öppna diskussionen, hålla igång den under de två timmar som chatten är öppen och att till slut avsluta chatten. Chatterna hålls på torsdag kvällar klockan 18–20. Uppdraget kan skötas varifrån som helst där det finns en fungerande internetuppkoppling. Uppdraget passar alla studerande som tycker om att diskutera och reflektera över frågor kring psykiskt välmående.

Hur mycket tid tar uppgiften?

I början av varje termin kan du som volontär boka 1–2 gruppchattar för den innevarande terminen. Tillsammans med små förberedelser och eventuellt eftersnack tar en chatt högst 3 timmar i anspråk. Beroende på om du bokar en eller två chattar betyder det alltså en tidsanvändning på högst 3–6 timmar plus två timmar för introduktion per termin. Du kan förbli volontär så länge du vill. Det är bara att säga till när du vill sluta.

Hurdan introduktion och hurdant stöd får jag?

En erfaren volontär introducerar dig till uppdraget tillsammans med Nyytis anställda Sofia Lindqvist, sakkunnig i frivilligarbete. Introduktionen ordnas i början av terminen för alla nya volontärer. Introduktionen räcker ca två timmar och den kan utföras på distans via nätet. Efter introduktionen är du redo att moderera en eller flera chatter, helt enligt vad som passar dig. Under chattens gång finns en av Nyytis anställda alltid som stöd i bakgrunden. Om chatten väckt tankar och känslor, som du vill behandla, kan du vända dig till Sofia efteråt.

Vad får jag ut av uppdraget?

Du får lära dig både teori och praktik kring mänsklig växelverkan och hur man kan diskutera också svåra ämnen. Du får en känsla av att komma andra människor nära och vidga både dina egna och andras vyer via diskussion. Du tillför din egen vardag en känsla av större mening. Du får nyttig erfarenhet för till exempel en karriär inom social- och hälsovårdssektorn. Då du väljer att avsluta din volontärrelation med Nyyti ry får du ett intyg som sammanfattar dina volontärinsatser.

Okej, låter spännande, vad ska jag göra?

Du kan läsa mer om Nyyti ry:s olika volontäruppdrag på webben:

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/vapaaehtoistoiminta/

Om du redan vet vad du vill göra kan du gå rakt på anmälningsblanketten:

https://my.surveypal.com/Ilmoittaudu-Nyyti-ry-n-vapaaehtoiseksi

 

Frågor? Kontakta Sofia Lindqvist, sakkunnig i frivilligverksamhet och svenskspråkig verksamhet, sofia.lindqvist@nyyti.fi, 050 349 9294