Millaiset asiat tukevat opinnoissa jaksamista? Miten opiskelu-uupumusta tulisi mielestäsi ehkäistä? Entä kuinka opintoihin kohdistuvaa intoa ja imua voisi lisätä?

Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi opiskelu-uupumuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään aihepiiriä koskevan hankkeen valmistelussa sekä muussa kehittämis- ja tutkimuskäytössä. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaaja ole tunnistettavissa vastauksista.

Kysely on tarkoitettu kaikille lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä heidän parissaan toimiville ammattilaisille. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 30 euron arvoista Spotify-lahjakorttia.

Opiskelija – vastaa kyselyyn oheisesta linkistä.

Ammattilainen – vastaa kyselyyn oheisesta linkistä.

Hankevalmistelussa ovat mukana: Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Nyyti ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS sr, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto sekä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.

Lisätietoja: suunnitelija, psykologi Elina Marttinen (PsT ), Nyyti ry, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 4320933