Keräämme palautetta ja kehittämisehdotuksia Nyyti ry:n verkkotoiminnasta, -sisällöistä ja -sivustosta.  Mielipiteesi on meille tärkeä ja se autaa meitä kehittämään toimintaamme niin, että voimme palvella sinua entistä paremmin. Kyselyyn vastaaminen kestää vain 5 – 10 minuuttia ja se on avoinna 2.12.2018 saakka.

Kysely on tarkoitettu sekä opiskelijoille (korkea- ja toinen aste) että heidän parissaan toimiville ammattilaisille. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaaja ole tunnistettavissa vastauksista.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti Verkkokauppa.comiin.

Opiskelijavastaa kyselyyn oheisesta linkistä.
Ammattilainenvastaa kyselyyn oheisesta linkistä.


Take a Survey on Nyyti ry’s  Web Activities for a Chance to Win a Gift Card to Verkkokauppa.com

We are gathering feedback on and suggestions for the future regarding Nyyti’s web activities, website, and online content. Your opinion is very important to us, and it will help us develop our operations so that we can provide even better service in the future. It only takes 5 – 10 minutes to fill out the survey and it is open until 2.12.2018.

The survey is meant both for students (upper secondary level and higher education) and the professionals who work with them. The results shall be analyzed in confidence and anonymously so that none of the participants can be identified based on the answers.

Those who leave their contact information get a chance to win a gift card of 100 euro to Verkkokauppa.com in a raffle.

Studentuse this link to take the survey.
Professionaluse this link to take the survey.


Besvara enkäten om Nyyti ry:s verksamhet – du kan vinna ett presentkort till Verkkokauppa.com

Vi samlar in respons och utvecklingsförslag om Nyytis verksamhet och innehåll på webben samt Nyytis webbplats. Din åsikt är viktig för oss och hjälper oss utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig ännu bättre tjänster. Det tar 5 – 10 minuter att besvara enkäten och det är öppet till 2.12.2018.

Enkäten är avsedd för såväl studerande (högskolor och andra stadiet) och proffs som arbetar med studerande. Enkätens resultat behandlas konfidentiellt och deltagarna kan inte identifieras av svaren.

Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut ett presentkort på 100 euro till Verkkokauppa.com.

Studerandebesvara enkäten med den här länken.

Proffsbesvara enkäten med den här länken.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624