Toimitko opiskelijoiden parissa? Huolettaako se, että opiskelijat eivät osallistu lähiopetukseen, tunne toisiaan tai opiskelumotivaatio on hukassa? Ehkäpä monen haasteen takana on opiskelijan kokema yksinäisyys?

Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke (2022-2024) tarjoaa opiskelijoiden parissa toimiville maksuttomia ja verkkovälitteisiä koulutuksia, jotta ihan jokaisella olisi valmiuksia tukea opiskelijoita yksinäisyyden kysymyksiä. Pienetkin asiat voivat olla ratkaisevia – ihan jokainen voi tehdä jotakin.

Millainen koulutuspolku tukisi sinun osaamisesi kehittymistä parhaiten? Pääset valitsemaan kompaktin Yksinäisyyden työkalupakin tai vertaisryhmätoimintaan pohjaavan Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutuksen tai syvällisemmän Yksinäisyystyön menetelmäkoulutuksen. Ehkäpä jopa kaikki? Mukaan koulutuksiin saa mielellään tulla porukalla tai vaikkapa koko työyhteisön voimin!

Löydät tiedon kaikista syksyn tulevista koulutuksista Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen sivuilta. Lämpimästi tervetuloa isommallakin porukalla mukaan oppimaan lisää opiskelijoiden tukemisesta yksinäisyyden kysymyksissä!