Toukokuun alussa Nyytissä käynnistyi kolme uutta hanketta:

Yhdessä yhteisöksi -hanke (2018-2020), jonka tarkoituksena on opiskelijoiden yhteisöön ja ryhmiin kuulumisen kokemuksen vahvistaminen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Nyyti ry. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY, Laurea ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko sekä Kirkkohallituksen oppilaitosyhteistyö.

Hankkeen koordinaattorina toimii Annina Lindberg, joka on aiemmin toiminut Nyytissä suunnittelijana ja vastannut mm. Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksista.

Voimaa opiskeluun -hanke (2018-2020), jonka päätavoitteena on opiskelun keskeyttämisen vähentäminen tukemalla opiskelijoita kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamalla heidän mielenterveys- ja elämänhallintataitoja.

Hankkeen päätoteuttajan toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK). Nyyti on mukana osatoteuttajana.

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke (2018-2020), jonka päämääränä on lisätä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia, edistää opiskelukykyä ja vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja se toteutetaan yhdessä Nyytin kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Voimaa opiskeluun ja KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeiden suunnittelijana toimii Noora Paakki. Noora aloitti Nyytissä toukokuun alussa ja siirtyi hankesuunnittelijan tehtävään Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimistä.