Kelan korvaamista sairauspäivärahoista neljäsosa johtuu mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Silti mielenterveysongelmat ovat edelleen tabu työpaikoilla.

– Hyvä työilmapiiri ja avoin vuorovaikutus tukevat sekä työntekijöiden hyvinvointia että edistävät organisaation menestystä. Keskinäinen luottamus ja erilaisuuden kunnioittaminen ovat hyvän työkulttuurin avaintekijöitä, sanoo mielenterveyspoolin puheenjohtaja Pia Hytönen.

Työelämässä olevien mielenterveyttä voidaan edistää kehittämällä esimiesten ja työntekijöiden mielenterveystaitoja ja stressinhallintakeinoja. Tarvittaessa työtehtäviä on sovitettava tilanteen mukaan. Näillä keinoilla voidaan edistää työntekijän ja koko organisaation hyvinvointia sekä rajata kustannuksia.

Osasairausloma voi olla esimerkiksi masennuksesta tai työuupumuksesta kärsiville hyvä tapa toipua ja pitää yllä sosiaalisia suhteita ja päivärutiineja. Osallisuus työn tai opiskeluiden kautta tukee mielenterveyttä. Sosiaalisten suhteiden köyhtyminen voi heikentää mielenterveysongelmista kärsivien tilannetta.

Töihin palaaminen mielenterveysongelman tai vakavan kriisin jälkeen voi olla vaikeaa. Työyhteisön pitää valmistautua ottamaan vastaan työkaveri, joka palaa töihin mielenterveysongelmista johtuvalta sairauslomalta. Pehmeä lasku on sitä tärkeämpi, mitä kauemmin työntekijä on ollut poissa.

Työelämän joustot ja työpaikan hyvä asenneilmapiiri lisäävät myös niiden työntekijöiden hyvinvointia, joiden omaisella on mielenterveyden ongelmia. Ainakin esimiehelle pitäisi voida kertoa vaikeasta perhetilanteesta.

Tasavertainen kohtaaminen, mahdollisuus selkeyttävään keskusteluun ja yhdessä tekeminen murtavat mielenterveyden ongelmiin liittyviä ennakkoluuloja. Joka viides suomalainen on jossain vaiheessa elämäänsä masentunut, asiasta vain pitäisi voida puhua ja ehkäistä tilanteen vaikeutumista.

Lisätietoa:
Pia Hytönen
Mielenterveyspoolin puheenjohtaja
p. 045 263 1690
pia.hytonen@finfami.fi

Mielenterveyspooli: www.mielenterveysseura.fi/mielenterveyspooli/

Nyyti ry on Mielenterveyspoolin jäsen.

Mielenterveyspoolin stigmanvastaisessa kampanjassa kysytään Oletko sinut? Mielenterveysalan järjestöjen yhteisellä kampanjalla halutaan poistaa mielenterveyteen liittyvää mystiikkaa ja helpottaa siitä puhumista sekä nopeuttaa tuen ja avun saantia. Oletko sinut? on myös Mielenterveyden keskusliiton vuoden 2016 valtakunnallisen mielenterveysviikon teema. Kampanjan suojelija on laulaja Mikko Kuustonen. Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa 16.11.–27.11.2016.