Helmikuun lopussa päättynyt Voimaa opiskeluun -hanke paneutui opiskelijoiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamiseen. Hankkeessa kehitettiin toiselle ja korkea-asteelle opinnoissa jaksamisen turvaamiseksi erilaisia tukimalleja, joita esitellään Voimaa opiskeluun –hankkeen loppujulkaisussa.

Hanke toteutettiin yhteishankkeena Diakonia-ammattikorkeakoulun, Suomen Diakoniaopiston, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen ja Nyytin kesken.