Valitettavasti myös opiskelijayhteisöissä voi esiintyä kiusaamista.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan 7,5 % opiskelijoista kertoi kokeneensa kiusaamista satunnaisesti tai usein korkeakouluopintojensa aikana. Henkilökunnan kiusaamisen kohteena kokee olleen 5,8 % opiskelijoista.

Kiusaamisella on pahimmillaan vakavia seurauksia, kuten masentuneisuutta, yksinäisyyden kokemuksia sekä luottamuksen puutetta muita ihmisiä kohtaan. Kiusaaminen vaikuttaa vahvasti myös opinnoissa suoriutumiseen ja nostaa riskiä opintojen keskeyttämiselle. Kiusaaminen ei vaikuta negatiivisesti vain kiusattuun, vaan koko opiskelijayhteisöön.

Kiusaaminen opiskeluyhteisössä jää usein piiloon. Opiskelijoilla on suuri kynnys kertoa kiusaamiskokemuksistaan. Kynnystä nostaa pelko siitä, että kukaan ei ota tilannetta tosissaan, häpeä, ja myös epätietoisuus siitä kenelle kertoa ja miten asiaa korkeakoulussa käsitellään.

Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus opiskella ja osallistua opiskelijatoimintaan turvallisessa ympäristössä – ilman pelkoa kiusaamisesta. Kiusaamista korkeakouluissa kohdanneiden tulisi saada riittävää sekä oikea-aikaista tukea ja palveluita. Turvallisissa opiskelijayhteisöissä uskalletaan puuttua ja toimia, jos huomataan epäasiallista käyttäytymistä tai kiusaamista. Kiusaaminen on koko yhteisön ongelma, siksi yhteisöillä tulisi olla tahtoa ja välineitä siihen puuttumiseen.

Jotta kiusaamista opiskeluyhteisöissä voidaan ennaltaehkäistä, ja siihen voidaan puuttua mahdollisimman hyvin, täytyy kiusaaminen opiskelijayhteisöissä tunnistaa ja tunnustaa.

Tunnistamme, tunnustamme ja toimimme- kampanja on Nyytin Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen toteuttama. Mukana suunnittelu- ja toteuttamistiimissä on lisäksi 12 upeaa opiskelijavapaaehtoista ympäri Suomea. Kampanjan aikana lisätään tietoa ja keskustelua kiusaamisilmiöstä sekä eri korkeakouluyhteisöjen keinoista ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Kampanjan teema näkyy Nyytin ja Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen kaikissa viestintäkanavissa ja toiminnoissa (ks. lista alla).

Kampanjaan liittyvää mainosmateriaalia tallennetaan tänne. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä. Huomaathan, että materiaaleja tallennetaan lisää pitkin kampanjaa.

Koko kampanjan ajan keräämme myös opiskelijoiden kiusaamiskokemuksia kyselyn avulla.

 

Miten voin olla mukana kampanjassa?

mm.

  • Osallistumalla keskusteluun somessa. Muista tagi #puhutaankiusaamisesta. Halutessasi voit käyttää myös #tunnistammetunnustammetoimimme – tagia
  • Jakamalla omalla some-kanavillasi ja/tai opiskeluyhteisösi kanavilla kampanjan materiaaleja
  • Haluatko jakaa oman kokemuksesi kiusaamisesta (missä tahansa roolissa, kiusattu, kiusaaja, sivustaseuraaja)? Tämä onnistuu 1. kirjoittamalla oman tarinasi Nyytille Tarina-lomakkeellamme täällä .  2. Voit myös halutessasi jakaa tarinasi omalla tililläsi somessa tageilla #tältäkiusaaminentuntuu #minunkokemus #puhutaankiusaamisesta. Jaamme anonyymeja some-tarinoita Nyytin ja Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen sivuilla samoilla tageilla. Anonyymin kokemuksen voit esimerkiksi lähettää s-postilla osoitteeseen minttu.naarminen@nyyti.fi.
  • Osallistumalla chatteihimme 12.9 ”Miten selvitä kiusaamisesta?”, 19.9 ”Satuttava some” tai 26.6 ”Svart att hitta vänner”
  • Vastaamalla kiusaamiskokemuksia koskevaan kyselyymme täällä
  • Tiedätkö/oletko osa yhteisöä, jossa on kehitetty toimiva keino kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Haastattelemme sinua. Ole yhteydessä: minttu.naarminen@nyyti.fi

 

Seuraa Tunnistamme, tunnustamme ja toimimme- kampanjaa seuraavilla viestintäkanavilla:

 

Facebook

@nyytiry

 

Instagram

@puhutaankiusaamisesta

@nyyti_ry

 

Twitter

@nyyti_ry

@puhutaankiusaamisesta

 

Youtube

Nyyti ry

  • Kampanjan aikana julkaisemme kaksi jaksoa NyytiTalk-ohjelmaa korkeakoulukiusaamisesta (suomeksi ja ruotsiksi). Jaksot julkaistaan 12.9 ja 26.9 (live)

 

Soundcloud ja Spotify

Nyyti ry

  • Kampanjan aikana julkaisemme useita podcasteja osana Nyyticast-podcastsarjaa. Ensimmäinen kampanjamme jakso julkaistaan 11.9