Skulle du vilja hantera din egen tidsanvändning bättre? Funderar du på hur du kunde hålla dig motiverad i (distans)studierna och minska på stress i din studievardag? Eller hur du kunde förbättra balansen mellan studier och fritid?

I webbgruppen Trimma din tidshantering behandlar vi frågor som har att göra med tidsanvändning och hanteringen av den. Du kan dela erfarenheter med andra i gruppen och lära dig nya färdigheter för att underlätta din tidsanvändning. Så här beskriver en tidigare deltagare nyttan med gruppen:

Gruppträffarna gav motivation att ta itu med studierna och veckoschemaläggning, vilket jag fortsatte med efter gruppen.

Webbgruppen förverkligas via Discord och diskussionerna syns bara för gruppens medlemmar. En anställd vid Nyyti fungerar som instruktör. Webbgruppen börjar måndagen 18.10 och slutar fredagen 19.11.2021.

Webbgruppen pågår i fem veckor och varje vecka har sitt eget tema kring tidshantering. Dessutom ingår olika övningar i tidshantering och gruppchattar eller -diskussioner på distans. För att kunna delta i webbgruppen krävs att du vill förbinda dig till gruppen och delta i diskussionerna varje vecka.

Webbgruppen Trimma din tidshantering är avgiftsfri. Du kan ansöka till gruppen senast 10.10 via det elektroniska formuläret nedan. Vi kontaktar alla som ansökt om att få vara med i gruppen under måndagen 11.10. Samtidigt ger vi de antagna mer information och instruktioner om hur de kan ansluta sig till Discord.

Anmäl dig via webbformuläret (du flyttas över till SurveyPal).

Mera information: Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@nyyti.fi, 050 349 9294