Tiedote, julkaisuvapaa 19.4.2023 klo 6.00

Opiskelijoiden psyykkiset vaikeudet ovat olleet jo vuosia nousutrendissä, joita korona-aika ja viimeaikaiset poikkeusolot ovat kärjistäneet. Kasvava joukko opiskelijoista kokee opiskeluajan raskaana ja tulevaisuuden näkymät heikkoina. Inflaation myötä myös opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät haasteet ovat voimistuneet, mikä entisestään rasittaa opiskelijoiden jaksamista. Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanja tarttuu aiheeseen teemalla kohtuus. Kampanja näkyy somessa #KohtuusEiOoKirosana -tunnisteen kautta ja erilaisina kampanjatapahtumina eri puolilla Suomea.

Opiskelijoiden arki on monilta osin viritetty äärimmilleen. Suorituskeskeisyys, toimeentulon haasteet, tuen puute, itseohjautuvuusvaateet ja sosiaalisten suhteiden heikkeneminen ovat vaikuttaneet siihen, että opiskelijoiden jaksaminen on hätätilassa. Opiskelijaelämän kohtuullistaminen on vastalääke näille oireille.

– Opiskelijat kertovat tällä hetkellä monenlaisista opiskeluelämään liittyvistä kohtuuttomuuksista. Eri suunnista tulevat paineet kuormittavat ja ovat haaste opiskelukyvylle. Pyrimme tämän vuoden teemalla hakemaan vastavoimaa äärimmäisyyksille kohtuullistamisen kautta, kertoo Nyyti ry:n asiantuntija Tommi Yläkangas.

Rakenteet kuormittavat opiskelijoiden jaksamista

Mielenterveyden ja jaksamisen ongelmien yhteydessä nostetaan tavallisesti esiin yksilön oma vastuu ongelmien synnyssä ja toisaalta myös ongelmien ratkaisijana. Pystymme tietysti vaikuttamaan omaan toimintaamme, mutta huomiota tulee kiinnittää ennen kaikkea kuormittaviin rakenteisiin. Opiskelijoiden elämään vaikuttavaa päätöksentekoa on viime vuodet vienyt eteenpäin ajatus, jonka mukaan opiskeluun liittyviä vaatimuksia kiristämällä saadaan aikaan myönteistä kehitystä muun muassa valmistumisaikojen suhteen.

– Lyhyellä aikavälillä ruuvin kiristäminen voikin jossain määrin toimia, mutta jo nyt on selkeästi nähtävissä, että osa opiskelijoista putoaa kyydistä ja väsyy. Varsinkin, kun samaan aikaan itseohjautumisen vaadetta on lisätty ja tukea vähennetty, toteaa Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYLin puheenjohtaja Lotta Leinonen.

Kampanja nostaa esiin kohtuullistamisen tärkeyden

Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanja nostaa esiin opiskelijoiden mielenterveyden tilannetta ja lisää opiskelijoiden hyvinvointia kohtuullistamisen voimalla. Kampanja kannustaa jakamaan kokemuksia someviestinnän myötä ja järjestämään omia kohtuuteen liittyviä tapahtumia ja tempauksia.

Kampanjan tavoitteena on myös herätellä keskustelua opiskelijoiden hyvinvoinnin merkityksestä.

– Tulevaisuus on opiskelijoiden käsissä ja jos opiskelijat voivat huonosti, ovat tulevaisuuden näkymätkin heikot. Turvaamalla opiskelijoiden jaksaminen turvataan myös meidän kaikkien hyvinvoinnin tulevaisuus, toteaa Nyyti ry:n puheenjohtaja Miisa Tervala.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanja on Nyyti ry:n koordinoiman Opiskelijahyvinvointiverkoston yhteinen kampanja. Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään keskiviikkona 19.4. ja sen ympärillä kampanjoidaan somessa viikon ajan 17. – 23.4.2023.

Lisätietoja:

Tommi Yläkangas

asiantuntija, vaikuttamistyö

puh. 050 366 7786

tommi.ylakangas@nyyti.fi