Nyyti ry / Mediatiedote 9.4.2018

Opiskelijoiden jaksaminen ja mielenterveys tarvitsevat lisää huomiota

Opiskelijahyvinvointiverkosto, johon kuuluu mielenterveyden ammattilaisia ympäri Suomea, kampanjoi tänä keväänä ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta — opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä. Kampanjan taustalla on ajatus siitä, että mielenterveys on voimavara ja hyvinvointimme kulmakivi, josta kannattaa pitää huolta. Mielen hyvinvointia voi ylläpitää ja lisätä pienilläkin teoilla. Juuri näitä tekoja halutaan tuoda esiin ensimmäistä kertaa vietettävässä Opiskelijoiden Mielenterveyspäivässä 18.4.2018.

”Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä muistutetaan, että opiskelijoiden mielellä on väliä. Kutsumme kaikkia mukaan tukemaan mielenterveyttä positiivisten keinojen kuten myötätunnon avulla” sanoo Nyyti ry:n psykologi Elina Marttinen.

Psyykkinen oireilu on lisääntynyt korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa vuosi vuodelta (Korkeakouluopiskelijoiden Terveystutkimus 2016). Puolella opiskelijoista on masennuksen ja ahdistuksen oireita, kokemuksia jatkuvasta ylirasituksesta ja uupumuksesta. Uupumus voi johtua opiskeluun liittyvästä stressistä ja ilmetä väsymyksenä, kyynisyytenä ja riittämättömyyden tunteina. Lähes jokainen opiskelija kokeekin väsymystä ja univaikeuksia. Yli viidennes opiskelijoista kokee mielialansa, tulevaisuuden suunnittelemisen, omat voimansa ja kykynsä negatiivisiksi. Korkeakouluopiskelijoiden lisäksi uupumuksen kokemukset ovat hälyttävän yleisiä jo toisen asteen koulutuksessa opiskelevien keskuudessa (Kouluterveyskysely 2017).

”Mielenterveys on osa opiskelukykyä, joka on yhteydessä opintojen sujuvuuteen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn” Marttinen sanoo.

Julkinen keskustelu mielenterveydestä auttaa vähentämään mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja ja stigmaa. Lisääntyvä tieto antaa yhteisöille valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia. Toisaalta tieto lisää yksilöiden keinoja nimetä omia kokemuksia ja vaikeuksia, rohkeutta puhu niistä ja tarvittaessa pyytää tukea ja apua. Tämän on todennut myös Jonne Juntura, 6. vuoden lääketieteen opiskelija ja Suomen YK-nuorisodelegaatti.

”Kolme vuotta sitten mielenterveyteni oli kovilla. Kävin terapiassa ja tunsin häpeää. Päätin kuitenkin avoimesti kertoa kokemuksistani. Yllättäen ympäriltäni löytyi paljon samanlaisten haasteiden kanssa kamppailevia. Haasteeni olen kääntänyt voimavaraksi. Omat kokemukseni auttavat minua kohtaamaan vastaavassa tilanteessa olevia potilaita” kertoo Juntura.

Opiskelijahyvinvointiverkosto haluaa keskustelun ja tietoisuuden avulla herättää positiivisia tunteita ja jakaa tietoa, miten opiskelijoiden hyvinvointia voidaan tukea. Opiskelijoiden Mielenterveyspäivän teemana on tänä keväänä Myötätunnosta hyvinvointia. Myötätunto muita ihmisiä kohtaan rakentaa hyvinvointia tukevia yhteisöjä, ja myötätunto itseä kohtaan auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta paremmin. Arkinen myötätuntoinen läsnäolo ja kohtaaminen ovat niitä pieniä tekoja, joilla voidaan saada valtavan paljon hyvää aikaan.

Lisätietoja:
Elina Marttinen, psykologi, PsT, p. 050 432 0933, elina.marttinen@nyyti.fi
Leena Tuuttila, kehittämiskoordinaattori, p. 050 431 8624, leena.tuuttila@nyyti.fi

Lähteitä: Opiskelijahyvinvointiverkosto, Opiskelijoiden Mielenterveyspäivä 18.4.2018