Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeeseen kuuluu henkilöstökouluttamisen  ja ryhmämentoroinnin lisäksi myös opiskelijoiden projektitoimintaa. Toiminnassa pyritään konkreettisten, muiden hyväksi tehtävien tekojen kautta rohkaisemaan opiskelijoita myötätunnon osoittamiseen, tutustumaan myötätunnon eri ulottuvuuksiin sekä tutkimaan niitä niin opiskelijoiden omassa elämässä kuin korkeakouluyhteisöissäkin.  Hankkeen projektitoiminta tapahtuu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa kurssiyhteistyön kautta.

Millaiseksi yhteistyö muodostui koronapandemian myötä? Lue lisää Tavallinen riittää 2021 – kampanjasta ja verkkotapahtumasta