Nyytissä käynnistyi maaliskuussa Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke. Hankepäällikkö Laura Heimosen työparina hankkeessa toimii Sini Forssell. Hän aloitti Nyytissä hankekoordinaattorina toukokuun alussa.

Sini Forssell

Tutustu tästä Siniin:

Kuka olet ja mitä tulet tekemään Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa?

Olen Sini Forssell ja vastaan hankkeessa opiskelijoille suunnatusta toiminnasta pilottiyliopistossamme Jyväskylän yliopistossa. Työn alla tulee olemaan muun muassa myötätuntoista toimintakulttuuria vahvistavan vertaismentorointimallin kehittäminen ja opiskelijamentoreiden kouluttaminen.

Mikä sinua erityisesti innostaa hankkeessa?

Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa minua innostaa aivan erityisesti toimintakulttuurin muutokseen ja yhdessä tekemiseen tähtäävä ote, yksilötason ratkaisuihin keskittymisen sijaan. Hanke liittyy mielessäni kysymyksiin siitä, mikä elämässä on tärkeätä ja minkälaisia taitoja ihminen tarvitsee muuttuvassa maailmassa. Nämä asiat hämärtyvät helposti tehokkuutta, kilpailua ja suorituksia ihannoivassa kulttuurissa. Näen myötätunnon kulttuurin kehittämisen laajemminkin tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä aikana, jona asenteet tuntuvat koventuvan ja erilaiset vastakkainasettelut lisääntyvät.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

Että pääsen auttamaan ihmisiä pysähtymään yhdessä ja kohtaamaan toisensa arvostavasti. Näissä hetkissä on taikaa!

Mitä tuot mukanasi hankkeeseen?

Tuon mukanani kokemusta dialogisten menetelmien käytöstä ja ryhmien vetämisestä, sekä akateemisista vertaismentorointiryhmistä. Entisestä työstäni kestävyystieteiden alan tutkijana nenälleni ovat myös jääneet tutkijan silmälasit, joiden läpi tarkastelen maailmaa.

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Vietän aikaa ihanan perheeni kanssa arjen seikkailuiden ja hauskojen keskustelujen merkeissä. Harrastan taekwondoa, joka on täydellistä hetkessä olemista ja mukavaa omien rajojen haastamista. Nautin luonnossa liikkumisesta, aina kun siihen kaupunkilaiselle tarjoutuu mahdollisuus. Toimin kestävän hyvinvoinnin yhdistys Hetki ry:ssä. Luen myös paljon, yleensä useita kirjoja samanaikaisesti.

Mitä terveisiä haluat lähettää hankkeesta kiinnostuneille?

Toivotan kiireettömiä hetkiä kesään, ja ollaan yhteyksissä!

Yhteystietoni:

Sini Forssell
hankekoordinaattori
puh. 050 599 9514
sini.forssell@nyyti.fi