Yhteisöjen arvoilla ja yksilöiden asenteilla on merkittävä vaikutus mielenterveyteen. Mielenterveyteen vaikuttaa mm. se, miten ihmisten keskinäinen arvostus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Sateenkaarinuorten mielenterveyden edistämiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi tarvitaan kykyä tunnistaa sateenkaarinuorten erityistarpeet. Sateenkaarinuorten tulee saada kokea itsensä tunnustetuiksi ja arvostetuiksi yhteisön jäseniksi. Tunnistamalla seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden sekä sateenkaarinuorten eritystarpeet ja kohtaamalla sateenkaarinuoret aidosti heinä itsenään voimme edistää sateenkaarinuorten mielenterveyttä ja ehkäistä itsemurhia.

Mielenterveyspoolin jäsenenä Nyyti ry on mukana vaatimassa toimia sateenkaarinuorten mielenterveyden edistämiseksi, tukemiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi.

Lue Mielenterveyspoolin kannanotto (linkki avautuu uuteen ikkunaan)