Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään torstaina 25.4. ja sen ympärillä #ruuhkakevät -kampanjoidaan kahden viikon ajan 15. – 26.4.2019. Vuosittain järjestettävän kampanjan tarkoituksena on herättää eri teemojen kautta keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä.

Tämän kevään kampanjassa haluamme nostaa esiin stressin tunnistamisen ja siihen vaikuttamisen merkityksen mielenterveydelle. “Kaikki kokevat välillä stressiä – Päättäjillä kevättä kuormittaa ei vain yhdet vaan peräti kahdet vaalit ja monilla opiskelijoilla päättötöiden palautukset, pääsykokeet, kesätyön haut ja muu stressiä ja ruuhkan tunnetta aiheuttava asia sattuu kevään kuukausille” toteaa Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Stressi ei ole vain yksilöstä kiinni, vaan yhteisöllä on suuri rooli. Opiskelijoiden kokema stressi lisääntyy ja jaksaminen on koetuksella. Taustalla ovat muun muassa toimeentulon haasteet ja opintojen suorituskeskeisyys. Opiskelijoiden kokema stressi on paitsi opiskeluyhteisöjen, myös koko yhteiskunnan asia. Mielenterveyden ja opiskelukyvyn vahvistaminen ovat ratkaisuja myös tulevaisuuden työkyvyn takaamiseksi. Seuraavan kahden viikon aikana pysähdymme miettimään stressiä ilmiönä, otamme kantaa sekä kannustamme kaikkia löytämään itselle sopivia keinoja käsitellä stressiä ja löytämään tapoja palautumiselle ja rentoutumiselle.

Ruuhkakevät-kampanja on tarkoitettu kaikille korkeakouluissa ja toisella asteella opiskeleville, heidän parissaan toimiville ammattilaisille sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille. Yhteisöt eri puolilla Suomea ideoivat ja toteuttavat erilaisia tekoja stressin tiedostamisen ja mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi omassa arjessaan. Kampanjan taustavoimana toimii valtakunnallinen Opiskelijahyvinvointiverkosto ja koordinoinnista vastaa Nyyti ry.

Lush Finland tukee kampanjaa ja lahjoittaa kampanjan aikana myytyjen Charity Pot -tuoton Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjan tukemiseen. Kiitos Lush – Yhdessä kohti parempaa mielenterveyttä!

Näin osallistut kampanjaan:

  1. Osallistu Facebook-tapahtumaan
  2. Osallistu paikkakuntasi tapahtumiin tai järjestä itse tempaus käyttämällä kampanjan materiaaleja
  3. Jaa somessa #ruuhkakevät -tunnisteella arkeasi ja voita ihana LUSH-tuotepaketti!

Lisää tietoa:

https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/

https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/

https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/

Yhteystiedot:
annu.komulainen@nyyti.fi & netta.makinen@nyyti.fi