HAKUILMOITUS 29.1.2024

Haemme

HANKEPÄÄLLIKKÖÄ ja ASIANTUNTIJAA

uuteen kolmivuotiseen Sateenkaariopiskelijoiden mielenterveyden edistäminen -hankkeeseen. Hankkeeseen tullaan rekrytoimaan myöhemmin myös osa-aikainen kokemusasiantuntija. Hanke saa avustuksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta.


Hankkeen tarkoituksena on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden tukeminen vertaistukitoiminnalla sekä tietoisuuden lisäämisellä opiskeluyhteisöissä vähemmistöstressin merkityksestä. Hankkeessa toteutetaan vertaistukiryhmiä valtakunnallisina etäryhminä, joita ohjaavat hankkeen asiantuntija sekä kokemusasiantuntija.

Hankkeessa suunnataan koulutustoimintaa opiskelijajärjestöille, korkeakoulujen henkilöstölle ja terveydenhuollon toimijoille sekä tuotetaan itseopiskelumateriaalia.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttamistoimintaa ja kampanjointia sekä tuotetaan yhdessä sidosryhmien kanssa kuvaus LHBTQI-opiskelijan turvallisesta opiskelukokemuksesta ja sitä edistävistä hyvistä käytännöistä.

Nyytin toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa. Kollegiaalisena tukenasi toimii osaava ja välittävä työyhteisö. Työantaja tukee oman asiantuntijuuden kehittämistä sekä mahdollistaa joustavan etätyön. Arvostamme Nyyti ry:ssä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Voit hakea molempiin tehtäviin samalla hakulomakkeella. Valitse hakemuslomakkeeksi sen tehtävän lomake, jota ensisijaisesti haet. Hakuaika päättyy 11.2.2024 klo 16.

Haastatteluihin valitut kutsutaan ensin ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 15.2.2024 klo 13-15.

Lisätietoja tehtävistä puhelimitse kehittämispäällikkö Laura Kallio puh, 050 476 0940 tiistaina 6.2.2024 klo 13-13.30 ja torstaina 8.2.2024 klo 12-12.30.

HANKEPÄÄLLIKKÖNÄ

vastaat hankkeesta kokonaisuudessaan, sen hallinnoinnista ja hanketiimin ohjaamisesta, arvioinnista ja raportoinnista. Vastaat lisäksi hankkeen koulutustoiminnasta ja siihen liittyvän itseopiskelumateriaalin tuottamisesta, vaikuttamistoiminnasta sekä viestinnästä ja kampanjoinnista.

Tehtävä sopii asiantuntijalle, jolla on

 • kokemusta sekä näyttöä menestyksekkäästä kehittämishankkeen johtamisesta.
 • sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen mielenterveyteen liittyvää asiantuntemusta ja ammatillista perehtyneisyyttä.
 • hyvä viestintä- ja kampanjaosaaminen sekä kokemusta ja näyttöä vaikuttamistoiminnasta kyseisellä tai aiheeltaan läheiseltä sisältöalueelta.
 • kokemusta ja osaamista koulutusten suunnittelusta ja kouluttamisesta.
 • erinomaiset vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaidot.
 • tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.
 • eduksi katsotaan korkeakoulujen toimintaympäristön ja järjestötyön kokemus.

Painotamme valinnassa kehittämishankkeen johtamisen kokemusta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen mielenterveyteen liittyvää asiantuntemusta sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2026 asti. Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 6 mukaisesti. Lisäksi maksetaan kokemuksen ja osaamisen mukaan henkilökohtaista palkanlisää siten, että kuukausipalkka on noin 3.800 euroa. Lounas- ja virike-etu. Työ alkaa maaliskuun 2024 alussa tai sopimuksen mukaan kevään 2024 aikana.

Hae hankepäällikön tehtävää tämän lomakkeen kautta 11.2.2024 klo 16 mennessä.

ASIANTUNTIJANA

vastaat verkkopohjaisen ja vertaistuellisen ryhmätoiminnan kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista sekä ryhmien toteuttamisesta yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Osallistut myös viestinnällisten toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hankkeen toiminnan suunnitteluun ja raportointiin hankepäällikön kanssa.

Tämä tehtävä sopii sinulle, kuka

 • omaat työkokemusta LHBTIQ-erityisestä mielenterveystyöstä, ammatillista ymmärrystä vähemmistöstressistä ja sitä ehkäisevistä tekijöistä.
 • omaat osaamista ja kokemusta hyvinvointia tukevien ryhmien kehittämisestä ohjaamisesta, myös verkossa.
 • omaat kokemusta kehittämis- ja hanketyöstä.
 • omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
 • otat keskeiset yhteistyötoimijat ja kohderyhmän mukaan kehittämistyöhön ja olet taitava osallistavien menetelmien käyttäjä.
 • omaat soveltuvan korkeakoulutasoisen tutkinnon.
 • eduksi katsotaan korkeakoulujen toimintaympäristön sekä järjestölähtöisen auttamistyön kokemus.

Painotamme valinnassa työkokemusta LHBTIQ-erityisestä mielenterveystyöstä, ryhmien ohjaamisen osaamista sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2026 asti. Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 5 mukaisesti. Lisäksi maksetaan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti henkilökohtaista palkanlisää siten, että kokonaiskuukausipalkka on noin 3.500 euroa. Lounas- ja virike-etu. Työ alkaa maaliskuun 2024 alussa tai sopimuksen mukaan kevään 2024 aikana.

Hae asiantuntijan tehtävää tämän lomakkeen kautta 11.2.2024 klo 16 mennessä.