Puhumme ja puutumme-kampanja 26.3-19.5.2019.

Kiusaaminen on ilmiönä perinteisesti liitetty perusasteen tai toisen asteen kouluympäristöihin tai työelämään. Korkeakoulussa tapahtuvasta kiusaamisesta on aloitettu keskustelemaan aktiivisesti vasta viime vuosina. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan 7,5 % opiskelijoista kertoi kokeneensa kiusaamista satunnaisesti tai usein korkeakouluopintojensa aikana. Tutkimusten mukaan kiusaaminen on yhteydessä mm. masentuneisuuteen, yksinäisyyden kokemukseen sekä luottamukseen muita ihmisiä kohtaan (Opiskelijabarometri 2012). Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Se ei kosketa ainoastaan kiusaamisen kohdetta, vaan myös kiusaajaa, sivusta seuraajia sekä laajemmin koko opiskelijayhteisöä ja henkilökuntaa. Kiusaaminen vaikuttaa negatiivisesti opiskelijan hyvinvointiin, terveyteen, opintojen sujumiseen ja opiskeluyhteisöön kiinnittymiseen tutkimusten mukaan merkittävästi.

Nyyti ry:n Puhutaan kiusaamisesta!- hanke haluaa tuoda Puhumme ja puutumme- kampanjan avulla näkyväksi opiskeluyhteisöjen toimivia keinoja ja ratkaisuja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Kampanjan aloitusviikolla 26.-29.3.2019 julkaisemme useita blogeja korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen ratkaisuista Nyyti ry:n sivuilla. Lisäksi Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen Instagram-tilin @puhutaankiusaamisesta valtaavat opiskelijajärjestötoimijat. Tule mukaan lukemaan, seuraamaan ja keskustelemaan!

Kampanjan aikana voit myös itse ilmiantaa tämän lomakkeen oman yhteisösi ratkaisun kiusaamisen ennaltaehkäisyksi ja siihen puuttumiseksi. Kampanjan aikana julkaisemme tarinoita toimivista ratkaisuista Nyyti ry:n verkkosivuilla sekä Nyyti ry:n ja Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen some-kanavilla. Kaikki tällä lomakkeella ilmiannetut ratkaisut kootaan yhteen ja esitellään kevään aikana aukeavilla Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen verkkosivuilla. Jos toivotte, että esittelemme ratkaisuanne pidemmän blogikirjoituksen tai haastattelun muodossa, voitte aina olla yhteydessä Puhutaan kiusaamisesta!-hankkeen projektipäällikköön Minttu Naarmiseen minttu.naarminen@nyyti.fi.

Tehdään ratkaisut näkyviksi ja rakennetaan yhdessä hyvinvoivia korkeakouluyhteisöjä, joissa uskalletaan puhua hankalistakin asioista, kuten kiusaamisesta. Niissä myös kannustetaan puuttumaan epäasialliseen käyttäytymiseen, ja puuttumista arvostetaan.

Lisätietoja:

Minttu Naarminen: minttu.naarminen@nyyti.fi, 0505264204