Me Nyyti ry:ssä toivomme, että jokainen opiskelija saa opiskella ja osallistua opiskelijatoimintaan turvallisessa ympäristössä – ilman pelkoa kiusaamisesta. Haluamme myös varmistaa, että kiusaamista korkeakouluissa kokeneet saavat riittävää sekä oikea-aikaista tukea ja palveluita.

Turvallisissa opiskelijayhteisöissä uskalletaan puuttua, jos huomataan epäasiallista käyttäytymistä tai kiusaamista.

Jotta kiusaamista opiskeluyhteisöissä voidaan ennaltaehkäistä, ja siihen voidaan puuttua mahdollisimman hyvin, täytyy kiusaaminen opiskelijayhteisöissä tunnistaa ja tunnustaa. Tähän tarvitsemme sinun apuasi!

Vastaamalla kyselyymme kiusaamiskokemuksista korkeakouluyhteisöissä, autat meitä vaikuttamis- ja kehittämistyössämme. Kyselyn tuloksia käytetään myös Heidi Peltolan opinnäytetyön aineistona.

Kyselymme kiusaamiskokemuksista korkeakouluyhteisöissä koostuu viidestä osiosta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia.

Kyselyn vastaukset ovat anonyymejä ja niitä käsitellään niin, että kukaan vastaajista ei ole yksilöitävissä kyselyn tuloksista.

Kysely on avoinna 27.9.2019 asti.

Kyselyyn pääset seuraavan linkin kautta:
https://my.surveypal.com/NYYTI_Kiusaamiskokemuskysely2019