Hei sinä yliopisto-opiskelija! Oletko uupunut opintojesi aikana ja haluaisit auttaa jakamalla tarinasi? Kerro kokemuksistasi nimettömästi ja vapaamuotoisesti kirjoittamalla!

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologiaa opiskeleva Anna Saukkonen tekee pro gradu -tutkielmaa opiskelijoiden uupumuskokemuksista ja minäkuvasta yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa. Kohderyhmänä on ensimmäistä alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoaan suorittavat yliopisto-opiskelijat (19–30-vuotiaat). Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä opiskelijoiden kokemasta uupumuksesta ja minuudesta, ja auttaa kehittämään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Kirjoitelmat ovat anonyymejä ja ne tuhotaan pro gradun valmistumisen jälkeen.

Pääset osallistumaan tutkimukseen tämän linkin kautta.

Jokainen kokemus on arvokas. Kiitos, että jaat omasi ja tuet tärkeää tieteellistä tutkimustyötä!