Niina Peuraniemi tekee pro gradu -tutkielmaa Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineeseen. Tutkielmassaan hän selvittää lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta parantuneiden sairauskokemuksia ja -käsityksiä sekä sairausajan merkitystä elämälle.

Nina etsii yksilöhaastatteluun henkilöitä, jotka
– ovat sairastaneet lievää tai keskivaikeaa masennusta ja parantuneet siitä
– eivät enää tarvitse terveydenhuollon palveluita masennuksensa hoitoon

Haastattelut kestävät arviolta ½-2 tuntia ja ne toteutetaan toukokuun 2018 aikana. Haastattelujen toteuttamispaikka sovitaan yhdessä haastateltavan kanssa. Haastattelut äänitetään ja osallistujan luvalla äänitteet talletetaan kulttuuriantropologian oppiaineen opetus- ja tutkimusarkistoon jatkotutkimusta varten. Haastatteluun osallistuvan henkilökohtaiset tiedot suojataan, mikäli henkilö näin toivoo.

Jos olet kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta ja kokemuksiesi jakamisesta, olethan yhteydessä Niinaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Niina Peuraniemi, niinapeu@student.oulu.fi