Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä hallinnoiva Mieli Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Nyyti ry:lle Hyvän mielen työpaikka® -merkin tunnuksena ja tunnustuksena työnantajan sitoutumisesta henkilöstön mielenterveyden vaalimiseen ja vahvistamiseen.

Merkin myöntäjä toteaa Nyyti ry:n toiminnasta seuraavaa:

”Erityisen ilahduttavaa oli mieliystävällisen arjen vahva painoarvo. Lähestytte viisaasti hyvän arjen rakentamista aloittaen sen perehdytykseen panostamisesta ja kerran vuodessa päivitettävistä tehtävänkuvista, laajentaen kehittämistyön yhteenkuuluvuuden ja autonomian kokemuksen vahvistamiseen sekä työpaikan ja -ajan joustoihin hyvän työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttamiseksi. Lisäksi huolehditte myös esihenkilöresurssien riittävyydestä sekä esihenkilöiden hyvinvoinnista ja valmiuksista.

Erinomaisilta vaikuttavat myös kuormittumisen ehkäisyyn ja kriiseihin varautumiseen liittyvät toimet kuten purkutoimintamallin kehittäminen ja ryhmätyönohjauksen tarjoaminen kohtaavaa työtä tekeville unohtamatta sairauspoissaololta palaavan tukemista. Lisäksi erityismaininnan ansaitsee osallistava tapa, jolla olette kuljettaneet hakuprosessia eteenpäin.”

Lisätietoja Hyvän mielen työpaikka® merkistä ja sen saanneista yhteisöistä. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan.)