Nyyti ry yhteistyökumppaniksi Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteiseen TUBEDU-tutkimushankkeeseen! 

TIEDOTE, julkaisuvapaa 5.4.2023 

Ennaltaehkäisevää opiskelijoiden mielenterveystyötä tekevä Nyyti ry on mukana Helsingin, Turun ja Tampereen yliopiston yhteisessä monitieteisessä Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina (TUBEDU) -tutkimushankkeessa. Hankkeessa tutkitaan sosiaalisen median, erityisesti YouTuben, ja tubettajien merkitystä nuorten mielenterveyden vertaistukena.  

Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina (TUBEDU) -hankkeen taustalla on huoli nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymisestä koronapandemian seurauksena. Samalla kun sosiaalisen median lisääntynyt säännöllinen käyttö saattaa vaikuttaa heikentävästi nuorten mielen hyvinvointiin, voi se myös vähentää yksinäisyyden tunteita ja tarjota vertaistukea hankalissa elämäntilanteissa. 

TUBEDUn päätavoitteena onkin vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia tuottamalla uutta tietoa ja ymmärrystä nuorten mielenterveyden ja sosiaalisen median tarjoaman vertaistuen välisestä kytköksestä. Tavoitteena on myös kehittää kanssa- ja vertaistutkimuksellisia menetelmiä, jotka huomioivat nuorten elinympäristöt ja myös heikommassa asemassa olevat nuoret. Tutkimukseen osallistuvat nuoret nähdään oman elämänsä ja aihepiirin asiantuntijoina sekä tasaveroisina tutkimuskumppaneina.  

– TUBEDUssa erityisen kivaa on se, että olemme myllänneet sitä tyypillistä asetelmaa ja keskustelua, jossa sosiaalinen media näyttäytyy nuorten elämässä ainoastaan negatiivisena asiana, sellaisena, joka aiheuttaa ongelmia ja haasteita ja on riskitekijä. Tuntuu tosi tärkeälle lähteä yhdessä nuorten kanssa tutkimaan mitä positiivisia elementtejä, erityisesti vertaistuen näkökulmasta, some heidän elämäänsä ja hyvinvointiinsa tuo, kertoo Helsingin yliopiston tutkimusryhmän johtaja, dosentti Meri Kulmala.  

Laaja näkökulma nuorten mielenterveyden kysymyksiin 

Monitieteisessä hankkeessa aihetta tarkastellaan kanssatutkimuksen lisäksi kyselytutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen avulla (Turun yliopisto, professori Katja Joronen) sekä analysoimalla suosituimpien tubettajien mielen hyvinvointia käsitteleviä YouTube-videoita (Tampereen yliopisto, dosentti Pirjo Lindfors). Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään koneoppimista ja tiedonlouhintaa videoiden kommenttien analyysissä (Tampereen yliopisto, professori Jaakko Peltonen).  

– Tässä hankkeessa olemme jo nyt, lyhyessä ajassa, oppineet paljon toisiltamme. Uskon myös, että olemme pystyneet laajentamaan näkövinkkeliämme sekä tutkimuksen teosta että mielenterveyden kysymyksistä. Voin vain kuvitella, mitä kaikkea uutta ja upeaa saammekaan vielä tuotettua yhdessä nuorten ja järjestöjen kanssa, iloitsee hankkeen johtaja, professori Katja Joronen. 

Nyyti ry yhteistyökumppanina tutkimushankkeessa 

Nyyti ry on mukana erityisesti hankkeen kanssatutkimuksellisen osion suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.  

Kulmala iloitsee siitä, että hankkeen kumppaniksi ja sillaksi yliopistotutkijoiden ja nuorten kanssatutkijoiden välille saatiin erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin kysymysten parissa toimiva Nyyti ry. 

– Olen varma, että yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa löydämme mukaan nuoria, kenen kanssa pääsemme kevään mittaan rakentamaan tutkimustamme ja myöhemmin jakamaan tietoa niin prosessistamme kuin tuloksistamme laajemminkin yhteiskunnassamme.

Meri Kulmala

Myös Nyyti ry:n kehittämispäällikkö Laura Kallio näkee tutkimushankkeen erittäin merkityksellisenä:  

– On ilo olla mukana edistämässä nuorten mielenterveyteen liittyvää, yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimustoimintaa. Tämä kanssatutkimusmenetelmiä hyödyntävä hanke tuo aivan uusia mahdollisuuksia mielenterveyteen liittyvän kokemustiedon merkityksen tutkimiselle ja tämän tiedon soveltamiselle, esimerkiksi, kun julkisia palveluita suunnitellaan. 

Vuosina 2023–2026 toteutettavan TUBEDU-hankkeen rahoittajana on Suomen Akatemia. Lue lisää hankkeesta. (Linkki ohjautuu ulos sivustolta ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

Lisätiedot 

Nyyti ry 

Laura Kallio, kehittämispäällikkö 

puh. 050 476 0940 

laura.kallio@nyyti.fi 

Helsingin yliopisto 

Meri Kulmala, dosentti, tutkimusryhmän johtaja 

puh. 050 448 40 57 

meri.kulmala@helsinki.fi  

Turun yliopisto 

Katja Joronen, professori, hankkeen johtaja 

puh. 040 095 3100 

katja.joronen@utu.fi  

Tiedote on julkaistu myös TUBEDU-tutkimushankkeen nettisivuilla. 

TUBEDU sosiaalisessa mediassa: 

https://www.instagram.com/tubedu_tutkimushanke/
https://twitter.com/TUBEDU_Project  

Tietosuojaseloste