Minttu Naarminen, Nyyti ry, projektipäällikkö

Nyyti ry:n Puhutaan kiusaamisesta! -hankkeen projektipäälliköksi on valittu filosofian maisterivaiheen opiskelija Minttu Naarminen. Hän siirtyy Nyyti ry:hyn Turun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen asiantuntijan tehtävästä.

Minttu Naarmisella on usean vuoden kokemus opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä, hanke- ja kehittämistyöstä sekä vaikuttamisviestinnästä. Hän aloittaa tehtävässä toukokuu 2017 alussa. Projektipäällikön tehtävä on määräaikainen ja sen kesto on kaksi vuotta.

”Projektipäällikön tehtävää haki 54 kovatasoista hakijaa. Minttu Naarmisen perehtyneisyys ja kokemus korkeakoulujen toimintaympäristöistä sekä työyhteisösovittelijan koulutus ja häirintäyhdyshenkilönä toimiminen antavat erinomaiset edellytykset hankkeen vetämiseen ja toteuttamiseen. Mintun vahvuutena on myös syventyminen nimenomaan korkeakoulukiusaamisen tematiikkaan, josta hän on viimeistelemässä pro gradu -tutkielmaansa. ” kuvailee Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen valinnan perusteita.

 

Kevään aikana käynnistyvässä Puhutaan kiusaamisesta! -hankkeessa kartoitetaan kiusaamisen nykytilaa suomalaisissa korkeakouluissa,  lisätään tietoisuutta korkeakoulukiusaamisesta sekä kehitetään opiskelijayhteisöissä keinoja kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.