KANNANOTTO 20.11.2018

Opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry on mukana Kuluttajaparlamentin* kannanotossa ja vaatii, että nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen edistetään toteuttamalla aidosti maksuton toinen aste.

Peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2.600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan.

”Yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen ovat keskeinen mielenterveyttä suojaava tekijä. Maksuttomuudella saavutettava koulutustason nostaminen edistää mielenterveyttä niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla sekä auttaa vähentämään mielenterveyden sosioekonomisia eroja.”, korostaa Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Maaliskuussa julkaistun Nuorisobarometrin mukaan jopa 17 % vastaajista kertoi taloudellisten syiden vaikuttaneen heidän koulutuspolkuunsa ja vailla toisen asteen tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista noin puolet kertoi syyksi taloudelliset syyt. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa. Jotta toinen aste olisi kaikkien tavoiteltavissa Kansalaisjärjestöjen kuluttajaparlamentti vaatii, että toisen asteen opintojen maksullisuus poistetaan. Asiasta tulee laatia perusteellinen selvitys ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.


* Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima järjestöjen vaikuttamisfoorumi, joka kokoaa vuosittain kymmeniä valtakunnallisesti merkittäviä kansalaisjärjestöjä yhteen vaihtuvien teemojen ympärille. Kuluttajaparlamentti kokoontui täysistuntoon 20. marraskuuta eduskunnan Pikkuparlamentissa. Täysistunnossa kannanotot luovutettiin kaikkien eduskuntapuolueiden edustajille.