Koronapandemia rajoituksineen on koetellut opiskelijoiden jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Opiskelijoiden kokema psyykkinen kuormittuneisuus oli hälyttävällä tasolla jo ennen pandemiaa, joten nyt on entistä ajankohtaisempaa vahvistaa opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä.

Maailman onnellisimmat opiskelijat -kampanja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Kampanjan alullepanijat ovat Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) ja Åbo Akademis Studentkårin (ÅAS). Näiden kahden opiskeluyhteisön lisäksi kampanjassa ovat myös Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (VAMOK), Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. (SSHV), Studerandekåren Novium, Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande (OVVS) ja Helsingin Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön ainejärjestö Justus ry. Vaasan kaupunkion myös mukana ja tukee kampanjaa.

Kampanja käynnistyy Yhdessä maailman ympäri -tapahtumalla

Yhdessä maailman ympäri -tapahtuma kannustaa opiskelijoita liikkumaan kävellen tai juosten. Liikuntahaasteen tavoitteena on saavuttaa 40.000 km, mikä vastaa maapallon ympärysmittaa. Maailman onnellisimat opiskelijat -kampanjan perustuu ajatukseen maapallon kiertämisestä ja siihen, että Suomi on maailman onnellisin maa. Liikuntahaaste toteutetaan 3.-30.5.2021. Liikuntahaasteen tavoitteena on  lahjoittaa jokaisesta liikutusta kilometristä yksi euro Nyyti ry:lle.

Haaste on otettu vastaan ilolla ja kiitollisuudella Nyytissä.

Opiskelijoiden jaksamisen ja mielenterveyden tukeminen on aiempaa ajankohtaisempaa. Saamiemme lahjoitusten avulla pystymme toteuttamaan  opiskelijoille suunnattua erilaista matalan kynnyksen tukitoimintaa. Matalan kynnyksen toiminnalla tavoitamme merkittävän määrän opiskelijoita ja vahvistamme opiskeluarjessa jaksamista.

toteaa haasteesta ilahtunut Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Lisätietoa kampanjasta löydät kampanjan Facebook-sivuilta.

#OnnellisimmatOpiskelijat