Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma (VANUPO) on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. Lakiin sisältyvän siirtymäsäännöksen vuoksi nyt käsillä oleva ohjelma laaditaan vuosiksi 2017–2019. Ohjelman luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ja se kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan.

Lausuimme luonnoksesta VANUPO-ohjelmaksi 3.7.2017. Voit tutustua lausuntoomme täällä:

Nyyti ry:n lausunto VANUPO:sta

Tutustu aiheeseen lisää: