Turun yliopiston tohtorikoulutettava Taina Heinonen tekee väitöskirjatutkimusta nuorten mielenterveyskuntoutujien koulutuspoluista ja koulukokemuksista. Tutkimuksen ensimmäistä vaihetta varten hän kerää laajan kyselyaineiston, joka kerätään sähköisesti julkaistavalla kyselylomakkeella. Kyselyn kysymykset käsittelevät koulutuspolkuja, koulukokemuksia, mielenterveyden ongelmia sekä vähäisessä määrin lapsuudenkotia ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Kysely on avoinna 11.9.2017 saakka.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja kestää noin 15–20 minuuttia. Voit keskeyttää kyselyn ja jatkaa vastaamista myöhemmin keskeytä-painikkeen avulla. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja anonyymisti siten ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa.

Aineisto tulee ainoastaan tutkimuskäyttöön.

Mikäli sinulla on kysyttävää, niin voit olla yhteydessä kyselyn tekijään Taina Heinoseen sähköpostitse: thnumm@utu.fi

Tutkimustiedote

Linkki kyselyyn