Olemme tuottaneet koulutuspaketteja kaikkien vapaasti hyödynneväksi. Ne tarjoavat tietoa, vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka pitää huolta niin omasta kuin toisten hyvinvoinnista opiskeluarjessa. Koulutuspaketteja voi hyödyntää mm. luentojen ja työpajojen materiaalina. Ne on suunnattu erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Koulutuspaketteja on kaikkiaan kahdeksan ja ne käsittelevät seuraavia teemoja: ajanhallinta, jaksaminen, jännittäminen, myötätunto, stressi ja rentoutuminen, sosiaaliset taidot, uni ja lepo sekä yksinäisyys ja sen vähentäminen.

Koulutuspaketit koostuvat diasarjoista. Kunkin diasarjan muistiinpanoista löytyy myös lisätietoa diojen sisällöistä sekä tehtäviä ja kysymyksiä yhteisesti pohdittaviksi. Materiaaleja voi vapaasti räätälöidä ja yhdistellä kulloiseenkin tarkoitukseen parhaiten sopivaksi.

Koulutuspaketit löydät täältä.