Opiskelija, jos saat kutsun Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (KOTT), vastaathan! Vastaamalla autat kehittämään opiskeluterveydenhuollon palveluita.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus käynnistyy. Valtakunnallinen Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista –vastaavaa tietoa eivät muut tutkimukset tarjoa. KOTT-tutkimuksesta vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kela.

Laaja kysely selvittää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, tuen tarvetta sekä koronavuoden vaikutuksia opiskelijoiden arkeen. Kutsu tutkimukseen lähetetään 10.000:lle satunnaisesti valitulle yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijalle. Kutsut lähetetään opiskelijoille sähköpostitse helmikuussa ja tiedonkeruu päättyy huhtikuussa.

Jokaisen tutkimukseen kutsutun vastaus on tärkeä, sillä kutsun saanutta henkilöä ei voida korvata toisella henkilöllä.

Tutkimuksella selvitetään opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia neljän vuoden välein. KOTT 2021on järjestyksessään kuudes. Aiemmat tutkimukset on toteuttanut YTHS. KOTT-tutkimuksen tuottaman tiedon avulla kehitetään etenkin opiskelijoiden terveyspalveluita, mutta myös esimerkiksi liikuntapalveluita ja opiskelijaravintoloita. Vuonna 2021 astui voimaan lakimuutos, joka laajensi YTHS:n palvelut koskemaan myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Tutkimuksella voidaankin jatkossa seurata muutoksen vaikutuksia. Tutkimuksessa ovat mukana myös YTHS, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Otus sr, SAMOK ry, SYL ry, Arene ry, Unifi ry ja Tilastokeskus. Tutkimustulokset julkaistaan vuoden 2021loppuun mennessä. Lisää tutkimuksesta voi lukea THL:n nettisivuilta.