Julkaisuvapaa 18.12.2020 klo 8:00

Kulunut vuosi on ollut monelle opiskelijalle raskas. Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat selvitysten mukaan lisänneet opiskelijoiden kokemaa kuormitusta, riittämättömyyden tunnetta ja ahdistuneisuutta. Etäopiskeluun siirtymisen myötä vaade itseohjautuvuuteen lisääntyi jyrkästi samaan aikaan, kun oli eristäydyttävä sosiaalisesti. Opiskelijoiden kokema yksinäisyys sekä sosiaalisen tuen puute ovatkin yleistyneet koronavuoden aikana.

Koronakriisin aikana käyttöönotetut etäopetuksen ja -opiskelun käytännöt eivät ole ainoastaan väliaikaisia vaan enteilevät pysyviä muutoksia. Niin nyt kuin koronan jälkeisessä ajassa on panostettava opiskeluyhteisöjen sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

”Yhteisöllisyys, sosiaalinen tuki ja luottamus ovat merkittäviä koettua mielenterveyttä selittäviä tekijöitä ja ne ovat vahvasti yhteydessä opiskelujen sujumiseen. Sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä on syytä panostaa yhteisöön kiinnittymiseen ja siihen kuulumisen kokemuksen vahvistamiseen”, Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen korostaa.

Nyt, kun poikkeuksellisten olojen seurauksena monen opiskelijan mielenterveys on haavoittuvampi ja sosiaalinen turvaverkko kaventuneempi, on yhteisöllisyyden vahvistamisessa kiinnitettävä erityistä huomioita yhdenvertaisuuteen.

“Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. On äärimmäisen tärkeää, että opiskeluyhteisön erilaiset ryhmät, tapahtumat ja tilaisuudet ovat turvallisia tiloja, joissa kaikki voivat kokea olevansa tervetulleita. Häirintä, syrjintä tai kiusaaminen eivät kuulu opiskelijakulttuuriin. Yksikään perinne tai totuttu käytäntö ei ole niin arvokas, että sen toteuttamista tulisi jatkaa jonkun hyvinvoinnin kustannuksella”, painottaa Nyytin puheenjohtaja Sanni Lehtinen.

Häirintä ei ole koskaan sitä kohdanneen opiskelijan vika, eikä siitä huomauttamista saa jättää vain harvojen harteille. Opiskelijajärjestöillä, oppilaitoksilla ja korkeakouluilla on erityinen vastuu kulttuurin muuttamisessa. Koulutuksilla, ohjeistuksilla ja paremmilla käytännöillä voidaan levittää tietoa yhdenvertaisuudesta ja ohjata toimintaa kaikille parempaan suuntaan. Niin arjessa kuin opiskelijatapahtumissa yhdenvertaisen ja hyvinvoivan opiskeluyhteisön rakentaminen on ihan jokaisen vastuulla. On meidän kaikkien vastuulla puuttua aina, kun näemme epäasiallista käytöstä.

Lisätietoja

Sanni Lehtinen, puheenjohtaja, Nyyti ry, p. +358 40 823 6077, sanni.lehtinen@nyyti.fi
Minna Savolainen, toiminnanjohtaja, Nyyti ry, p.  +358 44 589 6117, minna.savolainen@nyyti.fi