Työelämän murros ja työhyvinvoinnin turvaaminen ovat suuria yhteiskunnallisia haasteita. Mielenterveyden ja opiskelukyvyn vahvistaminen ovat ratkaisuja tulevaisuuden työkyvyn takaamiseksi.

Opiskeluaika on keskeinen ajanjakso työelämätaitojen oppimisessa. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveystaitoja, taitoja itsensä tuntemiseen ja omasta sekä yhteisön jaksamisesta huolehtimiseen, on parannettava. Oppilaitos- ja opiskeluyhteisöjen on tuettava kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla ilmapiiriä, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Mielenterveystaitojen liittäminen osaksi opintoja on sijoitus työelämän hyvinvointiin. Mielenterveystaitoja on myös voitava päivittää läpi työuran tapahtuvan jatkuvan oppimisen aikana.

Mielenterveyteen liittyvien ennakkoluulojen vähentämisen ja avoimen yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin on oltava kaiken keskiössä. Mielenterveys on nähtävä jokaisen oikeutena ja keskeisenä kestävän yhteiskunnan voimavarana. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, joita voi oppia ja opettaa.

Tavoitteet ja 10 ratkaisua – Näin sen teemme!

Vaikuttamistavoitteemme ovat niitä muutoksia, joita yhteiskunnassa tulisi tapahtua, jotta nuorten ja opiskelijoiden mielenterveys ja opiskelu- sekä työkyky vahvistuisivat. Ratkaisut toteuttavat tavoitteita ja taustat tarjoavat lisätietoa!

Tutustu toimenpideohjelmaan:

Mielenterveyden edistämisen toimenpideohjelma fin

Handlingsprogram för främjande av psykisk hälsa swe

Procedural plan for promoting mental health eng

Mielenterveyden edistämisen on oltava sanojen lisäksi myös tekoja. Me allekirjoittaneet olemme mukana varmistamassa, että Suomessa riittää tulevaisuudessakin hyvinvoivia osaajia työelämän tarpeisiin.

Nyyti ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Lisätietoja:

Annu Komulainen
asiantuntija, vaikuttaminen
puh. 050 411 1661
annu.komulainen@nyyti.fi