HAKUILMOITUS 1.2.2022

Kyllä nuoret miehet puhuvat mielenterveydestä, kun siihen rohkaistaan ja tarjotaan paikkoja keskustelulle. Tätä mahdollistamaan haemme Nyyti ry:hyn

HANKEPÄÄLLIKKÖÄ ja ASIANTUNTIJAA

uuteen alkavaan kolmivuotiseen MiehenTila -hankkeeseen. Hanke saa avustuksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta.

MiehenTila -hankkeessa kehitetään verkkovälitteistä ja sukupuolisensitiivistä mielenterveystyötä mielenterveydestään huolissaan oleville tai lievistä mielenterveyden haasteita kokeville korkeakouluissa opiskeleville nuorille miehille (cis ja trans). Matalan kynnyksen keskustelumahdollisuutta tarjotaan verkkoryhmätoimintana. Ryhmätoiminnan pohjalta tuotetaan oma-apumateriaalia verkkokurssin muodossa, joka soveltuu myös ammattilaisten käyttöön nuorten miesten tukemisessa. Hankkeessa myös vähennetään nuorten miesten mielenterveyteen liittämää häpeää ja yksinpärjäämisen kulttuuria viestinnän sekä osallistavien kampanjoiden keinoin.

Nyytin toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa. Laaja etätyömahdollisuus. Kaikin puolin mukava ja osaava työyhteisö sekä mahdollisuus kasvattaa omaa asiantuntijuuttaan. Arvostamme Nyyti ry:ssä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-,kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Voit hakea molempiin tehtäviin samalla hakulomakkeella. Valitse hakemuslomakkeeksi sen tehtävän lomake, jota ensisijaisesti haet. Hakuaika päättyy 15.2.2022 klo 16.

Osa hakijoista kutsutaan ensin ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 22.2.2022 klo 14-16.

Lisätietoja tehtävistä puhelimitse 4.2 2022 klo 14-16:30 ja 11.2.2022 klo 12-15:15 toiminnanjohtaja Minna Savolainen puh. 044 589 6117.

HANKEPÄÄLLIKKÖNÄ

vastaat hankkeesta kokonaisuudessaan, sen hallinnoinnista, arvioinnista ja raportoinnista. Vastaat lisäksi erityisesti verkkopohjaisen oma-apukurssin kehittämisestä sekä hankkeen viestinnästä ja kampanjoinnista.

Tehtävä sopii asiantuntijalle, kuka

 • omaa kokemusta sekä näyttöä menestyksekkäästä kehittämishankkeen vetämisestä.
 • omaa perehtyneisyyttä opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämiseen.
 • omaa kokemusta sukupuolisensitiivisestä työotteesta ja poika- sekä miestyöstä.
 • osaa toteuttaa ja omaa näyttöä mielenterveysviestinnän sekä osallistavien kampanjoiden ja sosiaalisen median markkinoinnin toteuttamisesta.
 • omaa riittävää pedagogista ja digitaalista ymmärrystä oma-apuverkkokurssin kehittämiseksi.
 • omaa hyvät suulliset, kirjalliset ja digitaaliset ilmaisukyvyt.
 • omaa hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot.
 • omaa tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Painotamme valinnassa kehittämishankkeen johtamisen kokemusta, mielenterveyden edistämisen ja sukupuolisensitiivisen työn osaamista sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2024 asti. Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 6 mukaisesti. Lisäksi maksetaan kokemuksen ja osaamisen mukaan henkilökohtaista palkanlisää. Lounas- ja virike-etu. Työ alkaa maaliskuun 2022 alussa tai sopimuksen mukaan kevään 2022 aikana.

Hae hankepäällikön tehtävää tämän lomakkeen kautta 15.2.2022 klo 16 mennessä. Liitä mukaan ansioluettelosi.

ASIANTUNTIJANA

vastaat verkkopohjaisen ja vertaistuellisen ryhmätoiminnan kehittämisestä sekä toteuttamisesta. Osallistut myös oma-apukurssin kehittämiseen sekä viestinnällisten toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tämä tehtävä sopii sinulle, kuka

 • omaat osaamista ja kokemusta hyvinvointia tukevien ryhmien kehittämisestä ohjaamisesta, myös verkossa.
 • omaat osaamista ja kokemusta sukupuolisensitiivisestä työotteesta ja poika- ja miestyöstä.
 • omaat kokemusta kehittämis- ja hanketyöstä.
 • omaat perehtyneisyyttä opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämiseen.
 • otat kohderyhmän mukaan kehittämistyöhön ja olet taitava osallistavien menetelmien käyttäjä.
 • omaat soveltuvan korkeakoulutasoisen tutkinnon.

Painotamme valinnassa ryhmien ohjaamisen osaamista hyvinvointia edistävässä työssä, sukupuolisensitiivisen työn ja poika- ja miestyön osaamista sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2024 asti. Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 5 mukaisesti. Lisäksi maksetaan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti henkilökohtaista palkanlisää. Lounas- ja virike-etu. Työ alkaa maaliskuun 2022 alussa tai sopimuksen mukaan kevään 2022 aikana.

Hae asiantuntijan tehtävää tämän lomakkeen kautta 15.2.2022 klo 16 mennessä. Liitä mukaan ansioluettelosi.