HAKUILMOITUS 1.2.2022

Korkeakouluopiskelijoiden kokema yksinäisyys on yleistä. Koronapandemian aikana yksinäisyyttä on kokenut yli puolet opiskelijoista. Yksinäisyys vaikuttaa opiskelukykyyn, koettuun hyvinvointiin sekä mielenterveyteen. Nyt on valtava tarve vähentää opiskelijoiden yksinäisyyttä ja tukea yksinäisyyttä kokevia opiskelijoita. Siksi haemme Nyyti ry:hyn

HANKEPÄÄLLIKKÖÄ ja ASIANTUNTIJAA

uuteen alkavaan kolmivuotiseen Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyttä vähentämässä -hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä HelsinkiMission kanssa, jonka kaksi asiantuntijaa vastaavat erityisesti yksilöintervention kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä. Hanke saa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta.

Hankkeessa vähennetään korkeakouluopiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä systemaattisen, yksilö- ja ryhmämuotoista menetelmää hyödyntävän ja korkeakoulukontekstiin soveltuvan yksinäisyystyönmallin sekä tukimuodon kehittämisen kautta. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden parissa toimivien osaamista opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämisessä.

Nyytin toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa. Laaja etätyömahdollisuus. Lämminhenkinen, mukava ja osaava työyhteisö, jossa sinulla on mahdollisuus niin tuoda kuin kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi. Arvostamme Nyyti ry:ssä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Voit hakea molempiin tehtäviin samalla hakulomakkeella. Valitse hakemuslomakkeeksi sen tehtävän lomake, jota ensisijaisesti haet. Hakuaika päättyy 15.2.2022 klo 16.

Lisätietoja tehtävistä puhelimitse 4.2 2022 klo 14-16:30 ja 11.2.2022 klo 12-15:15 toiminnanjohtaja Minna Savolainen puh. 044 589 6117 toiminnanjohtaja Minna Savolainen puh. 044 589 6117.

HANKEPÄÄLLIKKÖNÄ

vastaat hankkeesta kokonaisuudessaan, sen hallinnoinnista, arvioinnista ja raportoinnista sekä varmistat hanketiimin sujuvan ja toimivan työskentelyn kahden järjestön välillä. Vastaat lisäksi hankkeessa tuotettavan itseapukurssin kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä ja hankkeen viestinnästä.

Tehtävä sopii asiantuntijalle, kuka

 • omaa kokemusta sekä näyttöä menestyksekkäästä kehittämishankkeen vetämisestä.
 • omaa perehtyneisyyttä opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämiseen ja tuntee erityisesti yksinäisyyden vähentämisen käytäntöjä.
 • osaa toteuttaa asiantuntija- ja hankeviestintää tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • omaa riittävän pedagogisen ymmärryksen itseapukurssin tuottamiseksi.
 • omaa hyvät yhteistyö-ja verkostoitumistaidot.
 • tuntee korkeakoulujen ja opiskeluterveydenhuollon toimintaympäristöä.
 • omaa tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Painotamme valinnassa kehittämishankkeen johtamisen kokemusta, yhteistyöosaamista ja toimintaympäristön tuntemusta sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2024 asti. Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 6 mukaisesti. Lisäksi maksetaan kokemuksen ja osaamisen mukaan henkilökohtaista palkanlisää. Lounas- ja virike-etu. Työ alkaa maaliskuun 2022 alussa tai sopimuksen mukaan kevään 2022 aikana.

Hae hankepäällikön tehtävää tämän lomakkeen kautta 15.2.2022 klo 16 mennessä. Liitä mukaan ansioluettelosi.

ASIANTUNTIJANA

vastaat erityisesti hankkeessa tuotettavan yksinäisyyskokemusta lievittävän ryhmämuotoisen intervention kehittämisestä, pilotoinnista ja toteutuksesta sekä siihen liittyvien tuotosten valmistelusta. Ryhmämuotoinen interventio on vahvasti vertaistuellinen ja sitä pilotoidaan verkkomuotoisena.

Tämä tehtävä on sinulle, kuka

 • omaat kokemusta kehittämistyöstä sekä hanketyöskentelystä.
 • omaat osaamista ja kokemusta menetelmäkehittämisestä, erityisesti ryhmäinterventioiden kehittämisestä sekä toteuttamisesta.
 • tunnet yksinäisyystyötä ja omaat perehtyneisyyttä opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen.
 • otat kohderyhmän mukaan kehittämistyöhön ja olet taitava osallistavien menetelmien käyttäjä.
 • omaat kokemusta vertaistuellisen hyvinvointia tukevan toiminnan toteuttamisesta.
 • osaat ohjata ryhmätoimintaa ja olet ohjannut ryhmiä myös verkossa.
 • omaat soveltuvan korkeakoulutasoisen tutkinnon.

Painotamme valinnassa kehittämistyö- ja ryhmämenetelmäosaamista hyvinvointia edistävässä työssä, yksinäisyystyön kokemusta sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2024 asti. Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 5 mukaisesti. Lisäksi maksetaan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti henkilökohtaista palkanlisää. Lounas- ja virike-etu. Työ alkaa maaliskuun 2022 alussa tai sopimuksen mukaan kevään 2022 aikana.

Hae tehtävää tämän lomakkeen kautta 15.2.2022 klo 16 mennessä. Liitä mukaan ansioluettelosi.