Nykyisen kehittämispäällikkömme siirtyessä uusiin tehtäviin Nyyti:ssä haemme hänen vaikuttavalle työlleen uutta tekijää. Haussa on nyt dynaaminen ja innovatiivinen

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ

kehittämään ja vastaamaan opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävästä sisällöllisestä toiminnasta.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työ alkaa 1.5.2022 tai sopimuksen mukaan, kuitenkin kevätkauden 2022 aikana.

Kehittämispäällikkö vastaa kokonaisuudessaan Nyyti ry:n toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä strategian sekä vuosittaisten toimintasuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Kehittämispäällikkö vastaa opiskelijoille sekä ammattilaisille suunnatun mielenterveyttä edistävän toiminnan ja sitä tekevien asiantuntijoiden sisäisistä tukirakenteista ja yhdessä toimimisen rakenteista. Osana tätä kehittämispäällikkö vastaa siitä, että eri toiminnoissa käytetään yhtenäisesti toiminnan suunnittelu sekä seuranta- ja arviointikäytäntöjä. Kehittämispäällikkö vastaa näiden käytäntöjen kehittämisestä ja käyttöön ottamisesta. Tehtävään kuuluu lahjoitus- ja rahankeräysvaroilla toteuttavan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä koordinointi.

Kehittämispäällikkö toimii lähijohtajana mielenterveyden edistämisen sekä varainhankinnan tuotoilla toteuttavan toiminnan asiantuntijoille sekä tuntityöntekijöille, yhteensä neljälle -kahdeksalle työntekijälle. Kehittämispäällikkö vastaa näiden toimintojen avustushakemuksista ja raportoinnista, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloudellisuudesta. Kehittämispäällikkö on raportointivastuussa toiminnanjohtajalle.

Kehittämispäällikkö vastaa myös työharjoittelujen sekä opinnäytetöiden koordinoinnista. Lisäksi kehittämispäällikkö osallistuu uusien rahoitushakemusten valmisteluun sekä asiantuntija- ja vaikuttamistyön toteuttamiseen.

Kehittämispäällikkö toimii toiminnanjohtajan sijaisena ajanjaksoina, jolloin näin erikseen päätetään.

Tehtävässä tarvittava osaaminen ja kelpoisuus:

  • erinomainen perehtyneisyys ja kokemus nuorille ja opiskelijoille suunnatusta mielenterveyttä ja opiskelukykyä vahvistavasta työstä
  • mielellään kokemusta kohtaavasta mielenterveys- tai nuorisotyöstä
  • kokemusta lähijohtamisesta
  • vankka perehtyneisyys STEA-avustuskäytäntöihin sekä kokemusta muista kehittämistyön rahoittajista
  • korkeakoulujen toimintaympäristön ja opiskelijajärjestöjen tuntemusta
  • tavoitetietoista ja itseohjautuvaa työotetta
  • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Nyytin toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa. Laaja etätyömahdollisuus. Kaikin puolin mukava ja osaava työyhteisö sekä mahdollisuus kasvattaa omaa asiantuntijuuttaan. Arvostamme Nyyti ry:ssä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Työ on kokoaikainen (37 h 30 min viikossa). Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n vaativuusryhmän 7 mukaisesti. Lisäksi maksetaan kokemuksen ja osaamisen mukaan henkilökohtaista palkanlisää. Lounas- ja virike-etu.

Hae tehtävää tämän linkin kautta 7.4.2022 klo 16 mennessä. Haethan viipymättä, sillä aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä puhelimitse 30.3 2022 klo 14-15:30 toiminnanjohtaja Minna Savolainen puh. 044 589 6117.