Tänä keväänä käynnistyy Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteinen Takaisin opintoihin -hanke. Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke saa avustusta Veikkauksen voittovaroista.

Hankkeeseen haetaan nyt kahta hankekoordinaattoria, joista yksi työskentelee Nyyti ry:ssä ja yksi ESKOT ry:ssä. Hanketiimiä vetää hankepäällikkö, joka työskentelee Nyyti ry:ssä.

Tutustu tarkemmin hankekoordinaattori-hakuilmoituksiin:

Hankekoordinaattori Nyyti ry 

Hankekoordinaattori ESKOT ry

Mitä hankkeessa tullaan tekemään?

Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja helpottamaan mielenterveyssyistä opinnoista tauolla olleiden opiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin ja opiskeluyhteisöön.

Hankkeen työtehtävät liittyvät seuraavien kokonaisuuksien toteuttamiseen:

Mentoritoiminta

Hankkeessa pilotoidaan mentoritoimintaa hankkeen pilottikorkeakouluissa. Mentoritoiminnassa koulutetaan opiskelijoita toimimaan opintoihin palaavien opiskelijoiden mentoreina. Mentoroinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijaa opintoihin paluuvaiheessa sekä käytännön asioissa että paluussa opiskeluyhteisöön.

Takaisin opintoihin -koulutukset

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen henkilökunnalle koulutuskokonaisuus, joka antaa keinoja opintoihin palaavan opiskelijan tukemiseen sekä tietoa mielenterveyden ongelmista ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Koulutuksia pilotoidaan hankkeen pilottikorkeakouluissa.

Tietoa opintoihin paluusta

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia opintojen paluun tueksi sekä opiskelijoille että korkeakouluille. Opiskelijoille kohdennetaan tietopaketti opintoihin paluusta, mielenterveydestä ja opiskelukyvystä. Korkeakouluyhteisöille tuotetaan materiaalia, joka antaa suosituksia, millaisia asioita tulisi huomioida, jotta paluu opintoihin olisi mahdollisimman sujuvaa.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä tapahtumien ja kampanjoiden myötä opintoihin paluun edistämiseksi.