Innostutko toisten innostamisesta? Haluatko päästä kehittämään ratkaisua nuorten kokeman kuormituksen vähentämiseksi? Kiinnostaako sinua yhteiskunnallinen vaikuttaminen?

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry käynnistävät yhdessä uuden hankkeen toisen asteen opiskelijoiden opiskelu-uupumuksen vähentämiseksi. Kolmivuotinen Jaksaa, jaksaa? -hanke rahoitetaan Veikkauksen voittovaroista. Haemme nyt hankkeeseen kolmea työntekijää, joista kaksi työskentelee Yeesissä ja yksi Nyytissä.

Käy tsekkaamassa tarkemmat hakuilmoitukset: 

Haemme Nyytiin hankekoordinaattoria.

Haemme Yeesiin hankepäällikköä.

Haemme Yeesiin hankekoordinaattoria.

Mitä hankkeessa sitten tullaan tekemään?

Hankkeessa on tarkoitus lisätä niin nuorten kuin ammattilaisten osaamista uupumisen vähentämisessä ja opiskeluinnon lisäämisessä. Olemme suunnitelleet muun muassa seuraavanlaisia toimenpiteitä, joita pääset toteuttamaan yhdessä muiden hankkeen työntekijöiden kanssa.

Nuorilta nuorille mentorointi

Hankkeessa pilotoidaan mentoritoimintaa nuorilta nuorille -ajatuksella kahdessa pilottioppilaitoksessa. Toiminnan tarkoituksena on tukea toisella asteella opiskelevia omien voimavarojen tunnistamisessa, opiskelutaitojen kehittämisessä sekä oman jutun löytämisessä opiskelu-uupumuksen ehkäisemiseksi.

Mitä kuuluu? -kurssi opiskelijoille

Hankkeen puitteissa kehitetään ja testataan pilottioppilaitoksissa kurssi nuorille hankalien asioiden puheeksi ottamiseen toisten nuorten kanssa. Materiaalissa keskitytään myös avun tarpeen tunnistamiseen sekä empaattisen kuuntelun taidon opetteluun.

Kuormituskuumemittari

Hankkeen aikana tuotetaan digitaalinen kuormitustyökalu opiskelijoiden kuormitustason tunnistamisen välineeksi. Työkalua voidaan hyödyntää opiskelijaryhmän kuormitustason tunnistamiseen esimerkiksi ryhmänohjaajan tai opettajan johdolla.

Kuinka ehkäistä uupumusta? -kurssi henkilökunnalle

Hankkeessa kehitetään koulutusmalli lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle. Koulutuksessa käsitellään paitsi opiskelu-uupumusta ja -intoa ilmiönä myös niitä keinoja, joilla uupumusta voidaan ehkäistä ja intoa lisätä opiskelijoiden keskuudessa.

Mutkatonta yhteistyötä -työpajat

Hankkeen aikana järjestetään pilottioppilaitoksissa työpajoja, joissa ideoidaan uudenlaisia keinoja opiskelijahuollon henkilökunnan saavutettavuuden lisäämiseksi. Näin pyritään madaltamaan opiskelijoiden kynnystä hakeutua opiskelijahuollon piiriin jaksamiseen ja uupumukseen liittyvissä asioissa.

Lisäksi hankkeessa on tarkoitus tehdä vaikuttamistyötä, jotta toisen asteen opiskelijoiden jaksamisesta ja kuormituksesta puhuttaisiin enemmän yhteiskunnassa.

Toivottavasti innostuit tehtävistä ja pistät hakemusta tulemaan!

Terveisin,

Nyytin ja Yeesin väki