Olemme käynnistäneet uuden valtakunnallisen Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen (2019 – 2021). Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa myötätuntoista ja -intoista toimintatapaa ja toimintakulttuuria korkeakouluyhteisöissä. Hankkeen visiona on tavoitella korkeakouluyhteisöä, jossa myötätuntoinen toimintatapa toimii sekä akateemisen yhteisön hyvinvointitekijänä että sen kilpailuetuna. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kohdennettu koulutusmenetelmä opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Koulutukset linkittävät teemaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan toisiinsa. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hanke saa STEA-avustusta Veikkauksen voittovaroista.

Koordinaattorina

  • vastaat opiskelijoille suuntautuvasta hanketoiminnasta
  • kehität ja pilotoit vertaispedagogiikkaan perustuvaa koulutusmallia, joka on integroitavissa osaksi korkeakouluyhteisöjen toimintaa. Suuri osa hankkeen kehittämistoimenpiteistä toteutuu Jyväskylän yliopistoyhteisössä.
  • toteutat hankkeen viestinnällisiä tehtäviä

Lisätietoja tehtävästä ja ohjeet hakemiseen