Haluaisitko jakaa kokemuksiasi masennuksesta ja ihmissuhteissa toimimisesta masennuksen aikana? Sanna Railas tekee sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmaa opiskelijoiden masennuksen aikaisista sosiaalisista suhteista. Hän etsii parhaillaan haastateltavia tutkimukseensa.

Yksilöhaastatteluun etsitään:

  • korkeakouluopiskelijoita pääkaupunkiseudulta,
  • joilla on omakohtaista kokemusta masennuksesta
  • ja ovat nyt toipuneet tai toipumassa.

Koettu masennus voi olla diagnosoitua, mutta sen ei tarvitse olla.

Haastattelu kestää noin tunnin. Se järjestetään haastateltavalle sopivana aikana ja hänelle sopivassa paikassa.

Masennus ja siihen liittyvät kokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia, ja niistä puhuminen ei aina ole helppoa. Masennuksen aikaisten sosiaalisten suhteiden tutkiminen on kuitenkin tärkeää, jotta voidaan ymmärtää masennuksen ilmiötä tarkemmin ja löytää keinoja ihmisten elämänlaadun kohentamiseksi. Iso kiitos siis jo etukäteen rohkeudesta osallistua tutkimukseen!

Kaikkia haastatteluja koskevaa tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelut nauhoitetaan ja muutetaan haastattelun jälkeen kirjalliseen muotoon. Tekstitiedostosta poistetaan kaikki haastateltavan tunnistetiedot ja tutkielmassa varmistetaan, ettei haastatteluissa esiin tulleet tiedot ole yhdistettävissä haastateltavaan. Tätä kautta haastateltavien henkilöllisyys pysyy salassa tutkimuksen alusta loppuun.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, tai haluat kuulla lisätietoa Sannan tutkielmasta, niin otathan yhteyttä! Haastattelukutsua saa myös välittää eteenpäin kaikille mahdollisesti tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneille.

Yhteystiedot: Sanna Railas, sanna-maria.railas@helsinki.fi