Koko työuransa mielenterveysteemojen parissa toiminut Reija Tuomisalo (ent. Narumo) on istunut Nyytin hallituksessa jo vuodesta 2012. Ennen nykyistä pestiään Suomen Mielenterveysseuran ryhmätoimintojen päällikkönä, hän on työskennellyt mm. Mielenterveyden keskusliitossa ja Kuntoutussäätiössä. Nyytin hallituskaudella 2016–2017 Reija haluaa korostaa mm. opiskelijoiden tukipalvelujen saatavuutta matalalla kynnyksellä sekä tietoisuuden lisäämistä erilaisista avun muodoista.

Mikä on antoisinta nykyisessä työssäsi?

– Antoisinta on nähdä kun vertaistuki toimii ja kuinka ryhmämuotoista tukea voidaan organisoida yhä laajemmalle ja tavoittaa yhä useampia, jotka tällaisesta avun muodosta hyötyvät. Lisäksi antoisaa ovat upeat työtoverit.

Mitkä opiskelijoiden ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä?

– Nuoruus ja erityisesti opintojen alku on täynnä mahdollisuuksia ja samalla todella haastava elämänvaihe. Hyvinvoinnissa keskeistä on mieltää oma mielenterveys monipuolisena voimavarana, josta kannattaa pitää huolta ja tarvittaessa hakea itselleen tukea ilman korkeaa kynnystä. Samalla on tärkeää muistaa jeesata myös kaveria.

Mitkä tulevat olemaan suurimpia haasteita opiskelijoiden ja nuorten mielen hyvinvoinnille ja elämänhallinnalle seuraavana kahtena vuotena?

– Opiskelijoiden haasteet ovat moninaisia: taloudellisia, jaksamiseen liittyviä ja epävarmaan tulevaisuuteen sopeutumista. Digitalisaatio ja työelämän jatkuva pirstaloituminen johtavat paineeseen olla luova itsensä työllistäjä ja oppia keinoja siihen. Korkeakoulutus ei takaa enää hyvää työuraa ja jo pelkkä opintoihin pääsy on monin osin tehty todella vaikeaksi.

– Näiden paineiden keskellä nuoria tulisi tukea mielen hyvinvoinnin ylläpitämisessä tarjoamalla heille monenlaista tukimuotoa matalalla kynnyksellä ja tukea heitä auttamaan toisiaan ja ottamaan tukea vastaan. Uskon, että nuoret tulevat selviämään näistä haasteista pääsääntöisesti hyvin, mikäli toimivia tukiverkostoja on olemassa. Jo pelkkä tietoisuus siitä, että tukea on tarvittaessa saatavilla, helpottaa elämää.

Miten opiskelijat voivat edistää omaa ja toistensa mielenterveyttä kaikkein parhaiten ja helpoiten?

– Olemalla kiinnostuneita toinen toistensa tilanteista ja puhumalla avoimesti asioista, ottamalla vastaan ja tarjoamalla tukea. Vertaistuki on toimivaa, käytännöllistä ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Mitä mahdollisuuksia näet kahdessa seuraavassa vuodessa? Mihin niistä kannattaa tarttua?

– Mielenterveyden edistämiseen liittyvää tietoa ja oppia sekä konkreettisia välineitä (esimerkkinä erilaiset mindfulness-harjoitteet) on koko ajan tarjolla enemmän. Niitä kannattaa hyödyntää eri tavoin ja luovasti eri välineissä kuten esim. erilaisina mobiilisovelluksina, unohtamatta kuitenkaan perinteisiä menetelmiä.

Millainen Nyyti ry on viiden vuoden päästä?

– Nyyti on viiden vuoden päästä nykyistä tunnetumpi, moderni ja elinvoimainen, opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukija monilla eri areenoilla ja monin eri keinoin.