Tarvitsemme tiimiimme vahvistusta. Tule sinä meille tekemään opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä vahvistavaa työtä!

ASIANTUNTIJAna

tehtäväsi liittyvät erityisesti yhdessä Tekniikan Akateemisten TEK kanssa toteutettavaan mielenTEKoja -toimenpidekokonaisuuteen. Tässä vahvistetaan kohderyhmälähtöisesti opiskelijoiden mielenterveystietoja ja -taitoja, normalisoidaan jaksamisesta ja mielenterveydestä puhumista, tarjotaan vertaistuellista ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä vertaistukea.

Tarvitsemme innostavan tekijän, jolla on intoa kääriä hihat hommiin ryhtymiseksi nopealla aikataululla, taitoa muuttaa suunnitelmat käytännöt toiminnaksi ja kyky saada asioita tapahtumaan. Tekijätaidot ovat tarpeen, sillä kyse on noin 10 kuukauden kestoisesta tehtävästä noin maaliskuuhun 2022 asti.

Työ on määräaikainen ja joko osa- tai kokoaikainen. Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n mukaisesti.  Työ alkaa heti, kun mahdollista.

Asiantuntijana vastaat toimien koordinoinnista ja yhteistyöstä opiskelijoiden sekä kumppaneiden kanssa. Vastuullasi on myös mielenTEKoja viestintäkokonaisuus ja osana sitä toteuttava mielenterveystietoisuutta lisäävä kampanja.  Suunnittelet ja toteutat opiskelija- ja kampuslähtöisesti koulutuksellisia tilaisuuksia sekä vertaisryhmätoimintaa.

Olet juuri sopiva henkilö tehtävään, jos:

  • Sinulle on itsestään selvää, että toiminnan suunnitteluun osallistuvat ne, joita se koskettaa: osaat osallistaa ja innostaa mukaan edistämään yhteisiä tavoitteita.
  • Yhteistyösuhteiden luominen on sinulle luontevaa ja toimit rakentavasti verkostoissa.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa kohderyhmälähtöistä (mielenterveys)viestintää sekä kampanjointia ja olet taitava käyttämään eri viestintäkanavia, somea erityisesti.
  • Tunnet korkeakoulujen ja opiskelijoiden toimintaympäristöä.
  • Tunnet/ olet perehtynyt jaksamisen ja mielenterveyden vahvistamiseen.
  • Osaat fasilitoida ja ohjata vertaistuellista toimintaa sekä kouluttaa.
  • Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulutasoinen koulutus.

Nyytin toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa, mutta työtä tehdään myös etänä etenkin korona-aikana, mutta myös muuten. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia ja -sukupuolisia henkilöitä.

Lähetä meille hakemuksesi ja CV:si ensisijaisesti tämän lomakkeen kautta tai osoitteeseen rekry@nyyti.fi 6.4.2021 klo 16 mennessä.

Lisätietoja puhelimitse 31.3. klo 14:30-16 toiminnanjohtaja Minna Savolainen, puh. 044 589 6117[:]