Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta. Myös Nyyti ry vaikuttaa vaalien aikana ja painottaa niin ehdokkaille kuin äänestäjillekin mielenterveyden ja osallisuuden tärkeyttä.

”Kunnissa päätetään suoraan nuorten ja opiskelijoiden arkeen vaikuttavista asioista, kuten koulutuksen järjestämisestä, julkisesta liikenteestä ja mielenterveyspalveluista. Nuorten äänestysaktiivisuus on kuitenkin kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä alhaisempaa. Haluamme omalta osaltamme nostaa nuorten ja opiskelijoiden äänestysaktiivisuutta keskustelemalla heille tärkeistä teemoista: mielenterveydestä ja osallisuudesta”, kertoo Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen. 

On ensiarvoisen tärkeää, että mielenterveyden teemat pääsevät esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nyyti haluaa herätellä ehdokkaita pohtimaan konkreettisia toimia, miten mielenterveyttä voidaan lisätä kuntatasolla. Nyyti myös kannustaa äänestämään. 

Nyytin kuntavaalitavoitteissa keskitytään kolmeen teemaan:

1. Apua tarvitsevaa nuorta ja opiskelijaa ei saa jättää odottamaan – mielenterveysongelmiin on saatava tukea läheltä ja nopeasti.

2. Mielenterveystaitoja tulee vahvistaa läpi koko koulutuspolun – mielenterveystaidot vahvistavat hyvinvointia, lisäävät psyykkistä joustavuutta ja auttavat selviytymään vaikeina aikoina.

3. Mielenterveyteen voi vaikuttaa – äänestä mielenterveyttä tukevan elinympäristön puolesta.

Lyhyesti: Tukea, taitoja ja osallisuutta – Lisää mielenterveyttä ja hyvinvointia!

Tarkemmin Nyytin kuntavaalitavoitteisiin voi tutustua täällä. Sivulta löydät myös vaalien tarkemman aikataulun.

Kuntavaalitavoitteisiin liittyvää sisältöä julkaistaan Nyytin sosiaalisen median kanavissa kevään ajan aina vaaleihin saakka. 

 

Lisätietoja

Sanni Lehtinen, Nyytin puheenjohtaja, sanni.lehtinen@nyyti.fi

Minna Savolainen, Nyytin toiminnanjohtaja, minna.savolainen@nyyti.fi

Annu Komulainen, Nyytin vaikuttamisen asiantuntija, annu.komulainen@nyyti.fi

 

Mielellä on väliä!

#Mielenterveys

#Kuntavaalit2021