13

Opiskelijahyvinvointiverkoston Jaksaa jaksaa? -verkostopäivä järjestetään maanantaina 16.4.2018 klo 11.30 – 15.30 Jyväskylässä. Paikkana toimii Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston rakennus (osoite: Alvar Aallon katu 9).

Verkostopäivässä kuullaan ja keskustellaan jaksamisesta sekä pohditaan yhdessä, kuinka opinnoissa uupumista voidaan ehkäistä ja opiskeluintoa lisätä. Luvassa on ajankohtaista asiaa sekä kiinnostavia vinkkejä ja välineitä niin oman kuin opiskelijoiden jaksamisen tukemiseen. Ohjelmassa on myös tutustumista sekä yhteistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu kaikille Opiskelijahyvinvointiverkoston jäsenille. Lisätietoa verkostosta sekä liittymisohjeet löydät täältä.

Ilmoittaudu paikanpäälle verkostopäivään oheisesta linkistä 8.4. mennessä.

Päivän puheenvuoroja voit seurata myös livelähetyksenä verkossa aikavälillä klo 11.30 – 14.15. Huomaathan kuitenkin, että työpajoihin on mahdollista osallistua vain paikan päällä Jyväskylässä. Livelähetyksen linkki julkaistaan tällä sivulla lähempänä verkostopäivää. Keskusteluun voit osallistua somessa tunnisteella: #ophyverkosto.


Ohjelma

11.30 – 11.45  Tervetulosanat

11.45 – 12.15  Aktiivinen elämäntapa ja aivot
Juho Strömmer, väitöskirjatutkija, psykologi, Jyväskylän yliopisto

12.15 – 12.45  Jaksa jaksaa! Uupumus ja innostus toisella asteella ja korkeakoulussa
Elina Marttinen, psykologi, PsT, Nyyti ry, Helsingin Yliopisto

12.45 – 13.15  Esimerkkejä opiskelijoiden jaksamisen edistämisestä

Tipsit – Kun omat on hukassa
Petra Partanen-Sainio, sosionomiopiskelija, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK
Juuso Isoherranen, liiketalouden opiskelija, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK

Menetelmiä nettiä ja liikuntaa yhdistelevästä Mielellään liikkumassa -ryhmästä
Tia Knaapi, liikunnanohjaaja opiskelija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Johanna Ihalainen, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunta

Voiko stressin hallintaa opettaa ja oppia? Kokemuksia hot-pohjaisesta Työvälineitä stressiin -ryhmästä
Hannele Mäntysaari-Hetekorpi, Psl, erikoispyskologi, kouluttajapsykoterapeutti, Yths
(Anna Malmberg-Virta, terveydenhoitaja, psykoterapeutti, Yths)

13.15 – 13.45  Kahvitauko ja verkostoitumista

13.45 – 14.15  Paneelikeskustelu: Opiskelijoiden jaksaminen ja miten sitä voi tukea?
Keskustelua käydään opiskelijan, opettajan, tutkijan ja opiskelijahyvinvointitoimijan näkökulmasta. Paneelia vetää psykologi Elina Marttinen Nyyti ry:stä.

14.15 – 15.15 Rinnakkaistyöpajat

A) Mitä on myötätunto ja kuinka se tukee työhyvinvointia?
Työpajassa pureudutaan myötätunnon mullistavaan voimaan työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi pohditaan, miten myötätuntoa voidaan edistää työelämässä, mikä sitä estää ja kuinka näitä esteitä voidaan yhdessä purkaa.
Työpajan vetäjä: Anne Birgitta Pessi, kirkkososiologian professori, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta

B) Tunnetko? Tunteiden ja tunnetaitojen merkityksestä hyvinvoinnille, ihmissuhteille ja oppimiselle
Mikä on tunteiden ja tunnetaitojen merkitys korkeakoulun arjessa? Miten tukea opiskelijayhteisön tunneilmapiiriä ja opiskelijoiden tunnetaitoja? Työpajassa etsitään oivalluksia näihin kysymyksiin.
Työpajan vetäjä: Tommi Mäkinen, yliopistonopettaja ja vuorovaikutuskouluttaja, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

C) Miten ja miksi kannattaa ajatella opiskelumotivaatiota
Työpajassa tutustutaan opiskeluympäristöön sovellettaviin käsityksiin motivaatiosta yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä. Keskeinen lähtökohta on opiskelijoiden motivaatioon vaikuttaminen sosiaalista ympäristöä muuttamalla.
Työpajan vetäjä: Sami Määttä, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

D) Kuinka tukea opiskelijoiden itsensä johtamisen taitoja
Aina ei tarvitse jaksaa ihan yksin. Ohjattu itsereflektio itsensä tuntemisen ja johtamisen välineenä Aalto-yliopistossa. Kokemuksia 10 vuoden ajalta opiskelijoiden kyvystä analysoida, reflektoida ja kehittää itseään. Työpajassa keskustellaan kuinka tukea opiskelijoiden itsensä tuntemisen ja johtamisen taitoja sekä valmiuksia.
Työpajan vetäjä: Eerikki Mäki, vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

15.15 – 15.30  Päivän yhteenveto ja päätös

Lisätietoja: kehittämiskoordinaattori Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624