Tässä webinaarissa voit oppia uusia asioita itsestäsi oppijana.

Miten sitten kehitän käsitystäni itsestä oppijana?

Käsitys itsestä oppijana kehittyy pohtimalla omaa opintosuoritustaan, suorituksen aikana ja jälkeen: Millä opiskelutekniikalla suoriuduin tehtävästä, mikä minua motivoi/ei motivoinut tehtävässä, miten selvitin ongelman motivaatiossa, mitä ajatuksia ja tunteita tehtävää tehdessä nousi esille. Näihin kysymyksiin saat uusia työkaluja webinaarissa.

Käsitykseen itsestä oppijana liittyvät vahvasti tavoitteet ja niihin liittyvät huolet, näitä tarkastellaan perfektionismin viitekehyksessä. Webinaarin avulla voit oppia ymmärtämään perfektionismia useasta eri näkökulmasta. Perfektionismiin perinteisesti liitettyjen täydellisyyden tavoittelemisen ja korkean stressin lisäksi siihen liittyy muitakin puolia, kuten tavoitteiden saavuttamista ja flow:ta. Perfektionisteja voidaan jakaa neljään eri tyyppiin, näitä tyyppejä tarkastelemalla saadaan kokonaisvaltainen kuva perfektionismista. Tämän osuuden lopuksi käydään läpi tutkimustietoa perfektionismia pahentavista tekijöistä ja jaetaan vinkkejä, kuinka perfektionismia voi vähentää.

Webinaari on suunnattu sekä opiskelijoille että opiskelijoiden parissa työskenteleville. Liity webinaariin täältä: https://us02web.zoom.us/j/82281941242. Lämpimästi tervetuloa!