Kom med på chattsidan! 

Studierna börjar – förändras många saker i din vardag?

Kanske flyttar du till en ny ort och söker nya vänner? Studentkulturen i Finland har en anrik historia fylld med traditioner och sociala koder en behöver lära sig. Hur går det till? Hur kan jag hitta min plats i min studiemiljö – på campus, hybrid eller distans? Hur kan en överlag hitta kvalitetsrelationer som är stärkande i högskolan – vem kan jag prata med om vad?

Nyytis Chatt är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv. Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Nyytis volontärer eller anställda är alltid med i diskussionen. Kom ihåg att bete dig enligt principerna för ett tryggare rum. 

Kom gärna med, oroa dig inte för stavning eller flyt – det viktigaste är att vara med!