Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!

Känns det som att du är avskuren från världen och dina vänner? Har du inte hittat naturliga sätt att hålla kontakt med dina vänner och familjemedlemmar på annat håll? Eller känns telefon- och videosamtal otillräckliga för att tillfredsställa dina sociala behov? Kom och dela dina erfarenheter med andra studerande och lyssna till deras upplevelser. Tillsammans söker vi sätt att känna närhet trots det avstånd vi nu är tvungna att hålla till andra människor.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!