Dysleksia eli lukivaikeus ei liity pelkästään lukemiseen, vaan siihen liittyy monimuotoisia haasteita, jotka voivat aiheuttaa yksilölle epäonnistumisen tunteita, alisuoriutumista ja turhaa häpeää. Vähemmän kuitenkin puhutaan siitä millaisia vahvuuksia lukivaikeuksia kokevalta löytyy. Lukivaikeudesta puhuminen on tärkeää, koska vaikeudet ja stigma voivat estää yksilöä saamasta omia vahvuuksia käyttöönsä. Niiden löydyttyä voi syntyä onnistumisia ja tärkeitä oppimisen kokemuksia. Keinoja ja välineitä on onneksi tarjolla.

Miten lukivaikeudesta pitäisi sinun mielestäsi puhua ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Tervetuloa chattiin jakamaan ajatuksia, kuulemaan lukemisen ja kirjoittamisen välineistä ja ennen kaikkea saamaan vertaistukea!

Siis mikä ihmeen Nyytin Chat?  

Se on paikka opiskelijoiden yhteiselle ajatusten ja kokemusten vaihdolle! Ryhmämuotoisessa chatissä jutellaan anonyymisti erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista asioista vaihtuvin teemoin. Chatteihin pääset mukaan ilman ennakkoilmoittautumista sekä ilmaiseksi. Chat on tarkoitettu täysi-ikäisille opiskelijoille. Mukana juttelemassa ovat aina myös Nyytin vaparit tai työntekijä. Chatissä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.  

TULE ROHKEASTI MUKAAN, OLE HUOLETI OIKEINKIRJOITUKSESTA TAI KIRJOITUKSEN SUJUVUUDESTA – TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ OLET MUKANA!