Opiskeleminen on suurilta osin osaamisen kartuttamista. Oppimistavoitteita lukiessa, oma luottamus kykyihin voi joutua koetukselle. Millä keinoin voi vahvistaa uskoa omiin kykyihin? Miten kääntää katse omiin vahvuuksiin opiskelijana?

Nyytin chat on paikka yhteiselle ajatusten ja kokemusten vaihdolle. Opiskelijoille suunnatussa ryhmämuotoisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista asioista.

Chatissa voit jutella täysin anonyymisti, eikä etukäteen tarvitse ilmoittautua. Chateissa on aina mukana myös Nyytin vaparit tai työntekijä.

Tervetuloa chattiin!